act legal Nederland (Fort Advocaten) 15. oktober 2021

‘Ne bis in idem’ in het civiele procesrecht

Een primeur door act Fort Advocaten: advocaat Jodit de Bruin paste het principe ‘ne bis in idem’ (wat zoveel betekent als ‘niet twee keer voor hetzelfde’, een belangrijk beginsel in het strafrecht) toe in één van haar civiele zaken. De rechtbank Rotterdam bevestigde dat het ne bis in idem-beginsel een rol kan spelen in het civiele procesrecht. Dit is een belangrijke stap en opent deuren voor de toekomst.