Muriëlle Spithoven

Counsel
Tel: +31 20 664 5111

Muriëlle Spithoven is gespecialiseerd in alle aspecten van het arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert o.a. over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en over overgang van onderneming en reorganisaties. Daarnaast staat Muriëlle klanten bij met betrekking tot medezeggenschapsvraagstukken en disfunctionerende en/of zieke werknemers. Zij adviseert tevens op het gebied van (non)concurrentie, (ontslag van) statutair bestuurders en het opstellen van (arbeids- en beëindigings)overeenkomsten.

Arbeidsrecht

Individueel en collectief ontslag

Reorganisaties

Medezeggenschap

Benoeming/ontslag statutair bestuurder

Advocaat, Counsel

Nederlands

Engels