Aleksandra Sztajer

Starszy prawnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Aleksandra zajmuje się prawem obrotu gospodarczego, obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, problematyką corporate governance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych, w tym zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Aleksandra doradza podmiotom w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, posiada również doświadczenie w zakresie prawa kontraktowego, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, a także prawa ochrony konkurencji.

Prawo spółek

Rynki kapitałowe

IP

Starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Polski

Angielski