Arkadiusz Kocel

Associate
Telefon: +48 22 420 59 59

Arkadiusz specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek oraz podmiotów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze transakcji finansowania dłużnego, w szczególności w procesach emisji obligacji korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach audytu w międzynarodowych firmach doradczych, gdzie odpowiadał za badanie sprawozdań finansowych, a także w działach doradztwa podatkowego. Świadczył usługi między innymi na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Prawo spółek

Rynki kapitałowe

Obligacje

Prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także student na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej

Angielski

Niemiecki