Ewa Bieniak

Of Counsel
Telefon: +48 22 420 59 59

Ewa specjalizuje się w prawie pracy oraz w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym regulacjach dotyczących energetyki i doradztwie korporacyjnym. Doradza głównie w zakresie prowadzenia działalności w obszarze prawa energetycznego, w tym w przedmiocie uzyskiwania koncesji, przygotowywania i zatwierdzenia taryf i instrukcji ruchu sieci oraz przygotowywania dokumentów dotyczących relacji przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami energii.

Prawo pracy

Procesy inwestycyjne, infrastrukturalne, energetyczne i petrochemiczne

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Polski

Angielski

Francuski