Kornelia Walczak

Starszy prawnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Specjalizuje się w transakcjach finansowania dłużnego, w szczególności w obsłudze prawnej emisji obligacji oraz ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych i obligacyjnych. Brała udział w licznych projektach emisji obligacji korporacyjnych uwzględniających zróżnicowane prawa i obowiązki zarówno emitentów jak i obligatariuszy. Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek. Zajmuje się ponadto sporami korporacyjnymi, w szczególności sprawami dotyczącymi zaskarżania uchwał organów spółek.

Finansowanie inwestycji

Prawo spółek

Rynki kapitałowe

Obligacje

Adwokat i Starszy prawnik w act BSWW legal & tax

Absolwentka prawa, a obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Polski

Angielski