Małgorzata Stefaniak

Wspólnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Małgorzata specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, a także przygotowywaniu programów motywacyjnych. Zajmuje się również obsługą prawną firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym o udzielenie i rozszerzenie zezwolenia na działalność maklerską, postępowań związanych z nałożeniem sankcji na podmioty nadzorowane czy postępowań o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Prowadzi bieżącą obsługę spółek handlowych i uczestniczy w badaniach prawnych (due diligence).

Rynki kapitałowe

Prawo spółek

Finansowanie inwestycji

Radca prawny i Partner w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z Levin College of Law, University of Florida

Uczestniczka “The International Business and Trade Summer Law Program” na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z The Catholic University of America, a także studiów podyplomowych: „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” (Szkoła Główna Handlowa), „Prawo rynku kapitałowego” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Prawo podatkowe” (Uniwersytet Łódzki)

 

Polski

Angielski