Michał Pawlak

Starszy prawnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Michał zajmuje się obsługą prawną emisji obligacji zabezpieczonych. Posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Uczestniczył w obsłudze projektów z zakresu restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych dla potrzeb optymalizacji podatkowych. Reprezentował przedsiębiorców w negocjacjach z bankami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych i kredytów inwestycyjnych. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w procesach sądowych i arbitrażowych ze stosunku spółki oraz dotyczących roszczeń odszkodowawczych z umów inwestycyjnych.

Prawo spółek

Fuzje i przejęcia

Rynki kapitałowe: Dług

Radca prawny i Starszy Prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Polski

Angielski