Weronika Własienko

Starszy prawnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Weronika zajmuje się prawem cywilnym i administracyjnym, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w procesie inwestycyjno-budowlanym, począwszy od analiz due diligence nieruchomości, przez negocjacje umów sprzedaży i realizację robót budowlanych, włączając reprezentację przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Posiada też doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych.

Nieruchomości

Spory sądowe i arbitraż

Radca prawny i Starszy Prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Polski

Angielski