Inovačno-technologický produkt

Jednoduché uzatváranie zmlúv

Náš produkt Simple Contracting pomáha vášmu podnikaniu lepšie pracovať so zmluvnou dokumentáciou.

Prečo ho potrebujete?

Pretože:

  • nikomu sa nechce čítať 20 strán nudného zmluvného jazyka
  • väčšina zmlúv je napísaná právnikmi, aby si ich mohli prečítať ďalší právnici
  • početné suchopárne zmluvné doložky sťažujú identifikáciu kľúčových obchodných podmienok
  • ťažký právny žargón predpokladá rigidné vzťahy medzi stranami

Riešenie? – Simple Contracting

  • s dizajnom znenia klauzúl znovu navrhneme znenie klauzúl tak, aby čo najjednoduchšie a najpriamočiarejšie odrážalo podstatu.
  • pri návrhu rozloženia uplatňujeme princípy návrhu UX, aby boli zmluvy ľahko čitateľné a aby sa s nimi dalo pracovať.

Navrhované zmluvy pomáhajú uzatvárať obchody rýchlejšie, pretože

  • je jednoduchšie implementovať zmeny do navrhnutej zmluvy
  • obchodné operácie prebiehajú plynulejšie s navrhnutými zmluvami
  • obohacuje vzťah so spotrebiteľmi
  • jasne stanovené podmienky pre spotrebiteľov sú menej náchylné na to, aby sa považovali za neprijateľné

Ștefan Botezatu

Managing Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefón: +40 756 049 286

Laura Estrade

Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefón: +40 745 625 882

Mihaela Poșircă

Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefón: +40 756 088 916

Inovačno-technologický produkt

A new level of contract drafting

Inovačno-technologický produkt

The Supplier Pool Tool

Inovačno-technologický produkt

Rýchla kontrola reštrukturalizácie od act legal

Inovačno-technologický produkt

actPlay – naladí Vás, nech ste kdekoľvek!

Inovačno-technologický produkt

Jednoduché uzatváranie zmlúv

Inovačno-technologický produkt

Aplikácia White Collar

Inovačno-technologický produkt

act legal Socialplan Calculator

Inovačno-technologický produkt

LegalTegrity

Inovačno-technologický produkt

Aplikácia Dawn Raid