Inovačno-technologický produkt

FirVox – biometrický hlasový podpis s plnou právnou platnosťou

Podpisujte sa svojím hlasom na každom mieste

V act legal Španielsko používame prvú platformu hlasového biometrického podpisu, auditovanú a riadne schválenú spoločnosťou EADTrust, ktorá poskytuje elektronický podpis s plnou právnou platnosťou.

Hlasový záznam je spolu s biometrickými parametrami vložený do dokumentu PDF, ktorý je šifrovaný a označený časovou pečiatkou.

Výsledkom je digitálny dokument s pokročilým hlasovým elektronickým podpisom a dôkaznou symetriou.


Prepojenie

Podpis je špecifický pre každý dokument a podpisujúceho. Je jedinečne prepojený na signatára.


Identifikácia

Hlasový podpis FirVox je biometrický podpis. Biometrický hlas umožňuje overenie totožnosti signatára pomocou hlasovej analýzy.

Kontrola

Originálna nahrávka je šifrovaná a môže ju získať iba dôveryhodná tretia strana.

Bezpečnosť

Zabezpečenie začlenené do systému FirVox zaručuje integritu a nedotknuteľnosť hlasovej vzorky a dokumentu, ktorý je s ňou jednoznačne spojený.

Cristina Vázquez

Partner
act legal Spain DA Lawyers Madrid, Spain
Telefón: +34 630 14 88 70

Inovačno-technologický produkt

Rýchla kontrola reštrukturalizácie od act legal

Inovačno-technologický produkt

actPlay – naladí Vás, nech ste kdekoľvek!

Inovačno-technologický produkt

Jednoduché uzatváranie zmlúv

Inovačno-technologický produkt

Aplikácia White Collar

Inovačno-technologický produkt

act legal Socialplan Calculator

Inovačno-technologický produkt

LegalTegrity

Inovačno-technologický produkt

Aplikácia Dawn Raid