JUDr. Martin Landl

Advokát
Telefón: +421 904 932 148

Skúsený advokát v sporovej agende. Podieľal sa na mnohých due diligence projektoch a poskytoval právne poradenstvo pri komplexných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií. Radí klientom tiež v otázkach ochrany spotrebiteľa, regulácie vyplývajúcej z farmaceutických a zdravotníckych právnych predpisov. Zameriava sa tiež na oblasť obchodného práva a daňového práva.

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A, súťažné právo

Sporová agenda a alternatívne spôsob riešenia sporov

Insolvencia, Konkurzy a Reštrukturalizácie

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Regulatorika

Pracovné právo

Od roku 2010 vedúci pobočky v Lučenci

S MPH od jej založenia

Člen Slovenskej advokátskje komory

Aboslvent Fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (JUDr.)

Klienti ho ocenňujú za jeho kreativitu a zameranie na výsledky

Skúsnosti s prednášaním

Pravidelne prednáša na odborných konferenciách. Lektor na HNkonferencie, série prednášok organizovaných vydavateľom Hospodárskych novín

Slovenský

Anglický