Mgr. Martin Orviský

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 917 721 067

Poskytuje klientom právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva. Zameriava sa na problematiku korporátnych záležitostí a prípravu zmluvnej dokumentácie. Pomáha klientom uplatňovať ich nároky v súdnych konaniach. Zastupuje zamestnávateľov a zamestnancov v pracovných sporoch. Špecializuje sa tiež na právo cenných papierov. Podieľal sa na due diligence a transakciách v oblasti fúzií a akvizícii.

Obchodné právo

Korporátna agenda

M&A

Súťažné právo

Finančné a Daňové právo

Sporová agenda

Nehnuteľnosti

IP

IT

Regulatorika

Advokátsky koncipient

S MPH od roku 2015

Člen Slovenskej advokátskje komory

Absolvent Univerzity Mateja Bela

Vystupuje na konferenciách a seminároch v oblasti obchodného práva a občianskeho práva

Publikuje v odborných periodikách a časopisoch

Slovenský

Anglický