Mgr. Andrea Mochorovská

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 232 113 060

Poskytuje právne poradenstvo domácim a zahraničným korporátnym klientom. Zameriava sa na poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a farmaceutického práva. Získala skúsenosti v oblasti regulatoriky & dodržiavania právnych predpisov. Zameriava sa na problematiku korporátnych záležitostí a prípravu zmluvnej dokumentácie.

Obchodné právo

Korporátna agenda

M&A

Reštrukturalizácia & konkurz

Občianske právo

Medicínske & farmaceutické právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov

Advokátsky koncipient

V MPH od roku 2020

Člen Slovenskej advokátskej komory

Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave

Slovenský

Anglický