Mgr. Jana Králusová

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 32

Právne poradenstvo poskytuje klientom najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. Poskytuje právne služby developerským spoločnostiam a pripravuje a prerokúva zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa práva nehnuteľností. Radí klientom v oblasti korporátnej a zamestnaneckej agendy. Získala skúsenosti v poistnom práve a v oblasti vymáhania pohľadávok.

Právo nehnuteľností a stavbené právo

Obchodné právo, korporátna agenda

Občianske právo

Pracovné právo a zamestanecká agenda

Správne právo

Vymáhanie pohľadávok

Regulatorika a dodržiavanie právnych predpisov

Advokátsky koncipient

Súčasťou tímu MPH od 2020

Člen Slovenskej advokátskje komory

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

Spolulektorovanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského – predmet Realitné právo

Slovensky

Nemecky