Update on international data protection: new standard contractual clauses for international data transfers

Almost a year ago, the ECJ declared the EU-US Privacy Shield as invalid (Schrems II) and also raised some questions regarding the EU Standard Contractual Clauses (SCC), the most important instrument for international data transfers. The EU Commission has now adopted new SCCs, with which it has adapted the previous SSCs to the General Data Protection Regulation (GDPR) and also taken the ECJ’s specification into consideration. However, it quickly becomes clear that the EU Commission has not created a carte blanche for data exchange with the new SCCs. Companies that transfer personal data to third countries such as the USA on the basis of SCC now have some work to do.

To read the full newsletter, please click here.

How R U CEE? All you need to know about real estate in CEE

As a result of the collaboration of BNP Paribas Real Estate with act legal, Hays, the French-Polish Chamber of Commerce, the Dutch-Polish Chamber of Commerce and the Belgian Chamber of Commerce, the report provides an overview of the commercial real estate market, broken down into specific segments, from the perspective of developers and investors in the Central and Eastern Europe.

act legal professionals from Poland, the Czech Republic, Hungary and Romania share their views on current trends in the CEE commercial property market and legal aspects of COVID-19’s impact, while also commenting on recent amendments to legal and tax regulations, which are relevant for investors.

Handbook for Supervisory Board Members

Dr. Thomas Altenbach provides a comprehensive guide to the key issues for supervisory boards. In particular, he also takes into account the current draft legislation on association sanctions and whistleblower protection. The handbook provides a comprehensive presentation of the tasks of the supervisory board as well as the rights and duties of its members and imparts the knowledge necessary for the diligent performance of office.

From the election of supervisory board members, to the competencies and duties of the supervisory board, the work of the supervisory board in detail, remuneration and reimbursement of expenses, internal investigations, conflicts of interest, liability and damages including D&O insurance.

Esports – a booming industry with unique legal needs

Through its rapid growth in the last few years Esports has shifted into the public focus and has become a new relevant industry generating revenues of $1.1 billion globally in 2019.

Home to one of the Esports leagues ESL – Electronic Sports League, and other relevant Esports companies, leading teams and players, Germany has played a vital role in this development. Besides its rapid growth, the esports ecosystem has also evolved in terms of professionalism, economically as well as legally.

A significant milestone in this regard was the establishment of the German esports association ESBD – ESPORT-BUND DEUTSCHLAND e.V. in 2017 which was initiated in the offices of act legal Germany. Since then, major legal steps have been taken, such as the introduction of the German esports visa in 2020, a dedicated visa category for esports.

Keď Roboti rozhodujú!

Robot ako váš šéf

„Môj šéf je robot“, si museli myslieť zamestnanci investičnej spoločnosti Deep Knowledge Ventures v Hong Kongu keď počítačový algoritmus bol zvolený ako plnohodnotný člen predstavenstva. Je fakt, že roboti dobývajú náš pracovný svet rekordnou rýchlosťou. Objednávajú tovar, pracujú ruka v ruke s ľudskými kolegami na montážnom páse, distribuujú produkty na internete a diktujú vysokofrekvenčné obchodovanie. Technologické napredovanie dovoľuje zamestnávateľom používať inteligentné systémy nielen na podporu ľudskej práce, ale v niektorých sektoroch aj na výmenu, zahŕňajúc dozorné funkcie. Je preto najvyšší čas zaoberať sa (pracovno) právnou úpravou.

Zatiaľ nie je možné vymenovať počítačový algoritmus do dozornej rady alebo do predstavenstva v Nemeckej akciovej spoločnosti (ods. 76 para. 3 veta. 1, 100 para. 1 odsek. 1 German Stock Corporation Act – AktG). Avšak, zastávanie dozornej funkcie robotom nie je hudba budúcnosti. Japonská spoločnosť Hitachi napríklad má pracovné príkazy vykonávané inteligentným systémom v Nemeckých pobočkách. Právne nič nebráni tomu, aby zamestnávateľ delegoval práva vydávať príkazy na stroj, pokiaľ zamestnávateľ zabezpečí vhodným programovaním, aby kľúčové okolnosti konkrétneho prípadu boli v rovnováhe pred vydaním príkazu a že dotknuté záujmy sú primerane brané do úvahy (sects. 315 German Civil Code – BGB, 106 German Trade Regulation – GewO). Jediný zjavný limit pre “Robotického šéfa” je stanovený v čl. 22 para. 2 GDPR, podľa ktorého rozhodnutia, ktoré majú “právny účinok”, alebo “zásadné nežiaduce účinky” na dotknutú osobu nesmú byť založené na automatizovanom spracovaní osobných údajov. Teda, robotický šéf (zatiaľ) nesmie prepúšťať. V súčasnosti a po riadnom vyhodnocovaní v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov je právne akceptovateľné, aby ľudia robili personálne rozhodnutia pripravené algoritmom, obzvlášť v prípade plne automatizovaných procesov a výberových nástrojov (“People Analytics”).

Teda, roboti nahradia zamestnancov. Ale môžu byť klasifikovaní ako zamestnanci v zmysle pracovného práva a práva obchodných spoločností? Počítajú sa do množstva určujúceho koľko zamestnancov je potrebných na spolu-určenie dozornej rady, aká veľká je zamestnanecká rada alebo či sa použije German Dismissal Protection Act? Je potrebné pristupovať k nim rovnocenne s ľudskými zamestnancami počas výberového procesu? Síce niektorí autori tvrdia toto, musí tomu byť v každom prípade zabránené. Všetky počty a množstvá predpokladajú fyzickú osobu a sociálne selekcie by boli na absurdnej úrovni. Namiesto výpovede dvoch zamestnancov, “mladý” robot bez povinnosti výživného by bol menej hodný sociálnej ochrany. Toto by zrušilo ústavne chránenú podnikateľskú slobodu optimalizovať pracovné procesy použitím moderných technológií. Roboti ostávajú vecami.

Nesie stroj zodpovednosť?

Konečne, ani humanoidné roboty nie sú zodpovedné za zranenia zamestnancov/zákazníkov a/alebo za škodu na reputácii spoločnosti, ktorú spôsobia. Za účelom určenia zodpovednosti osoby záleží na tom, či spôsobená škoda je spôsobená nesprávnym programovaním alebo nesprávnou činnosťou robota. Zákonodarca ešte neprejavil aktivitu. Aktuálne sa diskutuje či použitie inteligentných systémov má spadať pod povinné zákonné poistenie. Nasledujúce opatrenia sú zvlášť odporúčané: Vykonať posúdenie rizika (sect. 5 German Working Conditions Act – ArbSchG), dodržiavanie bezpečnostných opatrení uvedených v Industrial Safety Ordinance takisto ako štandard ISO 10218-2011 a a zainteresovanie zamestnaneckých rád (sects. 90, 87 para. 1 No. 7 German Works Constitution Act – BetrVG).

Vyžaduje sa robotická politika!

Ako predstavenstvo alebo dozorná rada kontroluje samo-učiaci systém, ktorý funguje na princípe pokus – omyl a automaticky sa mení? Ako predstavenstvo koná riadne na základe „vhodných informácii“, ak nemá náhľad do čiernej skrinky, ktorá sa nachádza medzi vstupom a výstupom? Manažment spoločnosti by mal vyrovnávať riziká v každom jednotlivom prípade, detailne monitorovať vývoj robotov, ktorých používajú a implementovať pravidlá na ochranu proti (právnym) porušeniam. Ako právne dôležité sa javí stanoviť vyššie popísanú právnu úpravu a podmienky v písomnej „robot politike“. Manažmentu tiež radíme komunikovať používanie umelej inteligencie transparentne, zvlášť voči investorom, zamestnancom a obchodným partnerom. Nikomu nezakazujeme investovať do riskantných projektov, pracovať s robotmi alebo s nimi obchodovať, ale mali by o tom vedieť.

New guide of the US Department of Justice – Requirements for a Compliance Management System

On April 30, 2019, the U.S. Department of Justice (DOJ) published new guidance on the requirements for compliance management systems, a revised and expanded version of a document of the same name published in February 2017, which collected more than 120 test questions to identify the criteria that DOJ prosecutors should use to assess compliance programs when assessing penalties or entering into a deferred or non-prosecution agreement. This article provides a brief overview.

#MeToo? – Relevant answers

Social interaction at work or sexual harassment?
What employers must do and when.

A short, too tight hug for a birthday, a quick follow-up mail after a nice lunch, a random touch while looking at the screen together: Are these scenes examples of good social interaction at work or sexual harassment? What employers must do and when.

Bridge part time: right to return full time

The legislator has once again provided companies with a provision whose unclear interpretation could in practice be contested in court. In addition to “normal” part-time employment, bridge part-time employment will apply from 2019.

Travel time = working time?

In practice, there are always questions as to the extent to which time spent travelling is to be remunerated as working time. Recently, a decision by the Federal Labor Court in this context has attracted a great deal of attention. With this ruling, the Erfurt judges have laid down a number of principles regarding the obligation to remunerate travel time modified. However, it will still be necessary to differentiate between working time law and remuneration.