act legal

Adatvédelmi szabályzat

Nagyra értékeljük, hogy meglátogatta weboldalunkat. A személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra. A következőkben tájékoztatjuk Önt arról, hogy mely személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból és hogyan dolgozzuk fel azokat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden ügyvédi irodánkra vonatkozik, esetleges országspecifikus eltérésekkel (lásd a 8. pontot).

1. Adatvédelmi ellenőr és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok kezelésének ellenőrzéséért felelős fél az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban „GDPR”) 4. cikk 7. pontja értelmében:

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt/Main | Email: frankfurt@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

Az adatvédelmi felelőssel a fenti postai címen és a következő e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba datenschutz@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

Azokban az esetekben, amikor adatait közvetlenül az egyes ügyvédi irodáknak küldi (pl. Hírlevélre történő regisztráció, jelentkezés, kapcsolattartási űrlap, kiadványok), az adott ügyvédi iroda a felelős adatkezelő az GDPR 4. cikk 7. pontja értelmében. További információk az egyes ügyvédi irodáinkról és elérhetőségükről az impresszumban találhatók („ACT ügyvédi irodák”).

Az ACT Legal Service Company nem nyújt közvetlenül ügyfeleinek szolgáltatásokat. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag az egyes ügyvédi irodák nyújtják.

2. Az adatfeldolgozás célja és jogi kerete

2.1 Weboldalunk felkeresése

Amikor belép a www.actlegal.com cím alatt található weboldalunkra, az Ön által használt böngésző automatikusan információkat küld weboldalunk szerverére. Ezt az információt ideiglenesen tárolja egy ún. naplófájl. Ennek során a következő információkat kezelik és tárolják, amíg automatikusan törlésre nem kerülnek:

 • IP-cím
 • A lekérés dátuma és időpontja
 • Időzóna-különbség a Greenwichi középidőhöz képest (GMT)
 • A lekérés tartalma (adott oldal)
 • Hozzáférési állapot / HTTP-állapotkód
 • Átvitt adatmennyiség
 • Webhely, ahonnan a lekérés származik
 • Böngésző
 • Operációs rendszer és annak felülete
 • A böngésző szoftver nyelve és verziója.

A fenti adatokat webhelyünk zökkenőmentes kapcsolatbeállításának és felhasználóbarát alkalmazásának biztosítása érdekében dolgozzuk fel, a hálózati és információbiztonság garantálása, a rendszer biztonságának és stabilitásának elemzése, valamint adminisztratív célok érdekében.

Annak érdekében, hogy ezt a weboldalt optimalizáljuk a rendszer teljesítménye, felhasználóbarát jellege és a szolgáltatásainkról szóló hasznos információk nyújtása szempontjából, a weboldal szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és azokat úgynevezett szervernapló fájlokban tárolja, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ide tartozik az Ön internet protokoll címe (IP címe), a böngésző és a nyelv beállítása, az operációs rendszer, a hivatkozó URL, az internet szolgáltató és a dátum / idő. Ezeket az adatokat nem kombináljuk személyes adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag ellenőrizzük, ha tudomást szerezünk a jogellenes felhasználás konkrét eseteiről.

Weboldalunkra cookie-kat és nyomon követő szolgáltatásokat is telepítünk. További részleteket a jelen Adatvédelmi szabályzat (7) bekezdése tartalmaz.

2.2 Feliratkozás hírlevelünkre | kiadványok | meghívók

Ha hozzájárult ahhoz, hogy megküldjük Önnek hírlevelünket, kiadványainkat, eseményeinkre szóló meghívásokat és egyéb releváns információkat (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja alapján), akkor nevét és e-mail címét használjuk fel ahhoz, hogy elektronikusan megkapja az adott információkat.

Annak érdekében, hogy ezt a weboldalt optimalizáljuk a rendszer teljesítménye, felhasználóbarát jellege és a szolgáltatásainkról szóló hasznos információk nyújtása szempontjából, a weboldal szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és azokat úgynevezett szervernapló fájlokban tárolja, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ide tartozik az Ön internet protokoll címe (IP címe), a böngésző és a nyelv beállítása, az operációs rendszer, a hivatkozó URL, az internet szolgáltató és a dátum / idő. Ezeket az adatokat nem kombináljuk személyes adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag ellenőrizzük, ha tudomást szerezünk a jogellenes felhasználás konkrét eseteiről.

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, és le is iratkozhat. Ehhez használhatja a hírlevél végén található linket vagy a fenti e-mail címet. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem folytatunk olyan személyes adatfeldolgozást, amelyet az Ön hozzájárulása alapján végeztünk, és az adatokat töröljük.

2.3 Karrierportál

A jelentkezési folyamat során az Öntől érkező következő személyes adatkategóriákat dolgozzuk fel:

 • törzsadatok (ide tartozik például a név, a nem, a születési dátum),
 • elérhetőségek (ide tartoznak például a bizonyítványok, önéletrajzok),
 • adatok a szakmai fejlődésről és a megszerzett készségekről (ideértve például az oktatást és a képzést, a munkatapasztalatot, a további képesítéseket),
 • online alkalmazások esetén használati és készletadatok (ide tartozik például az IP-cím, a fájl elérése esetén annak neve, a hozzáférés dátuma és ideje, az adatmennyiség, az átvitt mennyiség, a sikeres hozzáférésről szóló értesítés, webböngésző).

Minden személyes adatot kizárólag a következő célból kezelünk:

 • a munkaviszony kezdeményezése, létesítése, végrehajtása és megszüntetése
 • jogi kötelezettségeken alapuló vagy törvény által másképpen megengedett nyilatkozatok
 • jogos érdekeink védelme és érvényesítése

Az adatok feldolgozásának jogalapjai a következők:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja

Ha a GDPR 9. cikke szerinti „személyes adatok különleges kategóriáit” adta meg jelentkezési folyamata során (pl. fénykép, amely megjeleníti etnikai származását vagy látását, súlyos fogyatékossággal kapcsolatos információkat, családi állapotát), a megadás alapja az Ön beleegyezése a GDPR 96. cikk 2. mondat a) pontja alapján. Szeretnénk azonban minden pályázót csak képesítése alapján értékelni, ezért kérjük, hogy ezeket az információkat lehetőség szerint hagyja ki a pályázatából.

Az Ön adatait csak a vállalatcsoporton belüli vállalatoknak továbbítjuk, kivéve, ha törvényileg kötelesek vagyunk átadni az adatait más szerveknek.

2.4 A szerződés teljesítése

Az Önnel kötött szerződésünk teljesítésekor a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • ügyfél törzsadatai (titulus, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, postai cím, telefon- és (adott esetben) faxszám(ok))
 • szerződéses adatok
 • a jogok megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges információ, amikor az Ön érdekében járunk el.

A személyes adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. b) pontja. A személyes adatokat olyan módon kezeljük, hogy azonosíthassuk Önt, mint ügyfelet, megfelelő jogi tanácsadást és képviseletet nyújthassunk Önnek, kapcsolatot tarthassunk Önnel, számlákat állíthassunk ki, valamint bármilyen követelést megalapozhassunk, gyakorolhassunk vagy megvédhessünk.

Az Önnek végzett munka során általunk gyűjtött személyes adatokat az ügyvédek kötelesek megőrizni a törvény szerinti időpontig, és ennek lejártát követően (6 év azon naptári év végétől számítva, amelyben lezárult az Ön érdekében történő fellépés), azokat töröljük, kivéve, ha azt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának c) pontja értelmében hosszabb ideig kell megőriznünk fiskális és kereskedelmi őrzési és dokumentációs okokból, vagy hacsak nem vállalta, hogy hosszabb ideig kezeljük a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának a) pontja értelmében.

3. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

3.1. Személyes adatait akkor osztjuk meg az ACT legal ügyvédi irodáival:

Személyes adatait harmadik feleknek nem adjuk ki, kivéve, ha:

 • ha Ön kérte ezt és beleegyezését adta nekünk,
 • ha személyes adatai szükségesek kérésének teljesítéséhez,
 • vagy az Ön által igényelt szolgáltatás vagy információ biztosítása, vagy egy olyan esemény megszervezése / lebonyolítása céljából, amelyre regisztrált.

Azokban az esetekben, amikor az ACT legal ügyvédi irodái új célokra szeretnék felhasználni az Ön személyes adatait, ehhez kötelesek előzetesen kérni az Ön beleegyezését.

3.2. Személyes adatait az ACT legal ügyvédi irodáin kívüli harmadik feleknek nem adjuk ki, kivéve, ha:

 • Ön hozzájárult ehhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának a) pontja értelmében,
 • a nyilvánosságra hozatal a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontja értelmében szükséges a jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében, és nincs ok azt feltételezni, hogy az Ön személyes adatainak nyilvánosságra nem hozatalához kényszerítő és jogos érdek fűződik,
 • törvényes közzétételi kötelezettség áll fenn a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának c) pontja értelmében, vagy
 • a törvény által megengedett és szükséges az Önnel kötött szerződés végrehajtásához a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának b) pontja értelmében.

Szükség esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának b) alpontja alapján az Önnel fennálló ügyfélkapcsolat kezelése érdekében személyes adatait továbbíthatjuk harmadik személyeknek. Ez magában foglalja azt, hogy továbbíthatjuk azt versenytársainak és képviselőiknek (különösen ügyvédeiknek), valamint bíróságoknak és más állami hatóságoknak levelezési célokból, valamint az Ön jogainak megalapozása, gyakorlása és védelme érdekében.

Az ügyvédek általi titoktartást ez nem érinti. Az ügyvédi titoktartás hatálya alá tartozó adatok esetében az adatait harmadik feleknek kizárólag az Ön egyetértésével adjuk tovább.

Amennyiben harmadik fél szolgáltatásainak igénybevétele vagy a személyes adatok harmadik fél részére történő közlése vagy átadás céljából a személyes adatokat harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) kezeljük, az adatkezelésre kizárólag a szerződéses (szerződéskötést megelőző) kötelezettségeink teljesítése érdekében, törvényi előírás alapján, vagy akkor kerülhet sor, ha ehhez jogos érdekünk fűződik. Jogszabályi felhatalmazás hiányában csak akkor dolgozunk fel adatokat harmadik országban, ha a GDPR 44. cikk és azt követőek szerinti különleges törvényi feltételek teljesülnek.

A közjegyzői titoktartási kötelezettséget ez nem érinti. Ami a közjegyzői titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó adatokat illeti, az adatokat csak Önnel egyetértésben továbbítják harmadik feleknek.

4. Az érintettek jogai

Önnek joga van:

 • a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban. Ön kifejezetten információt kérhet az adatfeldolgozás céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettek kategóriáiról, akiknek az adatait nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, valamint az adatok megőrzésének időtartamára, az ilyen feldolgozás módosítására, törlésére vagy korlátozására, vagy kifogás emelésére, fellebbezési jog meglétére vonatkozóan, érdeklődhet az Ön adatainak eredetéről, ha nem tőlünk szerezték be, és az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint minden egyéb lényeges információról;
 • a GDPR 16. cikke alapján megkövetelheti az általunk kezelt pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli kijavítását vagy az általunk kezelt személyes adatok kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke alapján megkövetelheti az általunk kezelt személyes adatok indokolatlan késlekedés nélküli törlését, kivéve, ha azok feldolgozására a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága jogának gyakorlása érdekében szükség van valamely jogi követelmény teljesítéséhez, közérdekű okokból vagy jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében;
 • a GDPR 18. cikke alapján korlátozhatja személyes adatainak feldolgozását abban az esetben, ha az adatok pontosságát Ön vitatja, a feldolgozás jogellenes, de (ugyanakkor) Ön visszautasítja a személyes adatok törlését, és már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy kifogást emelt a feldolgozás ellen a GDPR 21. cikke alapján;
 • a GDPR 20. cikke alapján az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatait strukturált, hagyományos és gépileg olvasható formátumban kaphatja meg vagy kérheti, hogy azokat továbbítsák egy másik adatkezelőhöz;
 • a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján Ön bármikor visszavonja a hozzájárulását. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem folytathatunk személyes adatfeldolgozást, amelyre az Ön hozzájárulása vonatkozik, és
 • a GDPR 77. cikke alapján panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz. Ezt általában az EU-tagállam felügyeleti hatóságához intézheti szokásos tartózkodási helyén, munkahelyén, üzleti helyén vagy azon a helyen, ahol a GDPR jogsértés feltehetően megtörtént.

Az illetékes felügyeleti hatóságunk:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Tel: 0611- 1408-0 E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

5. Tiltakozáshoz való jog

Ha személyes adatait jogos érdek alapján kezelik a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. f) pontja értelmében, akkor joga van tiltakozni a GDPR 21. cikke alapján személyes adatainak feldolgozása ellen, az adott helyzettel kapcsolatos okok miatt, vagy ha az adatkezelésre reklám küldése céljából került sor. Az utóbbi esetben általános tiltakozási jog illeti meg, amelynek nyomban eleget teszünk anélkül, hogy a konkrét körülmények tisztázását kérnénk Öntől.

Ha kifogással szeretne élni vagy helyesbítést kérni, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a fenti e-mail címre.

6. Adatbiztonság

Webhelyünk látogatásakor az SSL módszert (Secure Socket Layer) használjuk a legmagasabb szintű titkosításhoz, amelyet az Ön böngészője támogat. Ez általában 256 bites titkosítás. Ha böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor 128 bites v3 technológiát alkalmazunk. Láthatja, hogy weboldalunk egy adott oldala titkosítva kerül-e továbbításra a böngésző alsó állapotsorában található kulcs vagy lakat ikon zárt módon való megjelenítésével.

Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk a személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy szándékos manipuláció, a teljes vagy részleges elvesztés, a megsemmisítés vagy az illetéktelen harmadik felek általi hozzáférés elleni védekezés érdekében. Biztonsági intézkedéseink folyamatosan követik a technológiai fejlődést.

7. Sütik

A sütik kicsi, egyszerű szöveges fájlok, amelyeket számítógépe vagy mobileszköze tárol, amikor Ön weboldalunkat használja. Mivel garantáljuk az Ön adatainak védelmét, és javítani szeretnénk a látogatásunk vagy a weboldalunk látogatásának felhasználóbarát jellegét, fontosnak tartjuk, hogy tudja, miért használunk sütiket. A sütik beállításával nem kell újra és újra megadni ugyanazokat az információkat, és például később is befejezheti önéletrajzának kitöltését. Segítenek abban is, hogy megértsük, hogyan használja a weboldalt, és hogyan tehetjük felhasználóbarátabbá a weboldalt. A harmadik felektől származó sütiket marketing vagy elemzési célokra is felhasználják.

Különbséget teszünk a munkamenet-sütik, amelyeket törlünk, amint bezárjuk a böngészőt, és az állandó sütik között, amelyeket az egyedi munkameneten túl is tárolunk. Funkciójuk szempontjából a következő különbséget tehetjük a sütik között:

 • Technikai sütik: ezek elengedhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, az alapvető funkciók használatához és a weboldal biztonságának biztosításához; nem gyűjtenek Önről információkat marketing célokra, és nem rögzítik, hogy mely webhelyeket látogatta meg;
 • Teljesítmény-sütik: Ezek információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, mely oldalakat látogatja meg, és például arról, hogy hibák lépnek-e fel a weboldal használata során; nem gyűjtenek semmilyen információt, amely azonosíthatna Önt – minden összegyűjtött információ névtelen, és kizárólag weboldalunk fejlesztésére és annak kiderítésére szolgál, hogy mi érdekli a weboldal felhasználóit;
 • Reklámozási és célzott sütik: Ezeket arra használják, hogy a weboldal felhasználójának személyre szabott reklámot biztosítsanak a weboldalon vagy harmadik fél ajánlatait kínálják, és mérjék ezen ajánlatok hatékonyságát; A hirdetési és célzott sütiket legfeljebb 13 hónapig tároljuk;
 • Sütik megosztása: Ezeket arra használják, hogy javítsák weboldalunk interaktivitását más szolgáltatásokkal (pl. Közösségi hálózatok); a megosztásra szolgáló sütik legfeljebb 13 hónapig tárolódnak.

A sütik minden olyan használata, amely nem feltétlenül szükséges, személyes adatkezelésnek minősül, amely csak a felhasználó kifejezett és aktív beleegyezésével engedélyezett a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ez különösen a hirdetések használatára, a sütik célzására vagy megosztására vonatkozik. Ezenkívül a felhasználó által a cookie-k által kezelt személyes adatokat csak akkor adjuk tovább harmadik feleknek, ha Ön kifejezett hozzájárulását adta ehhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

Cookie-beállítások és házirend: Ha többet szeretne megtudni arról, hogy mely sütiket használjuk, és hogyan kezelheti a süti-beállításokat, és hogyan tilthatja le a követés bizonyos típusait, olvassa el a sütikre vonatkozó irányelveinket.

8. Országspecifikus jellemzők

8.1 Ausztria

Az osztrák távközlési törvény 107. § (3) bekezdésének hatályán kívül eső elektronikus közvetlen hirdetési formák esetében (pl. nem ügyfeleknek szóló hirdetések; harmadik felek termékeiről / szolgáltatásairól szóló hirdetések ügyfeleknek) csak akkor dolgozzuk fel az adatait, ha Ön kifejezett beleegyezését adta adatainak feldolgozásához (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Ha az Ön adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, akkor Önnek joga van bármikor visszavonni ezt a beleegyezést e-mailt küldve a vienna@actlegal-wmwp.com címre  vagy postai levélben a Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH részére címezve (Am Heumarkt 10, A-1030 Bécs). Ez nem érinti az e pontig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét (a GDPR 7. cikke (3) bekezdése értelmében). Ha a várakozásokkal ellentétesen az adatainak törvényes feldolgozására vonatkozó kötelezettségünk ellenére az adatok törvényes feldolgozásához való jogának megsértése következne be, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk postán vagy e-mailben, hogy megismerhessük aggályait és válaszolhassunk azokra.

Csak addig tároljuk az adatait, amíg az az adatok gyűjtése céljából szükséges:

 • Adójogi okokból általában tíz évig tároljuk a szerződéseket és egyéb dokumentumokat, valamint a szerződéses kapcsolatunkból származó kapcsolódó levelezéseket.
 • A törvény előírja, hogy a megbízatás lejárta után öt évig megőrizzük a mandátumok iratait; egyedi esetekben, például a jogi igények érvényesítésére és védelmére vonatkozóan, ezeket az iratokat a megbízatás megszűnésétől számított 30 évig megőrizzük.

Ön addig szerepel a hírlevél terjesztési listánkon, amíg le nem iratkozik róla.

A nem felvett pályázók adatait kilenc hónap elteltével töröljük, hacsak nem kérünk tőlük hozzájárulást a nyilvántartásaik további vezetéséhez. Felvett pályázók esetében a munkavállalókra vonatkozó belső adatvédelmi információink érvényesek, amelyek a jelentkezési folyamat során megismerhetőek kérésre.

8.2 Csehország

Azokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződés teljesítése céljából gyűjtjük, az ügyfél felmondása naptári évének végét követően 5 évig tároljuk, majd töröljük, kivéve, ha hozzájárultunk a hosszabb tároláshoz a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az adózási és a kereskedelmi jogi megőrzési és dokumentációs kötelezettségek miatt, összhangban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával.

8.3 Németország

Amennyiben az Ön személyes adatait közjegyzői tevékenységünk miatt gyűjtjük, a személyes adatok kezeléséért a GDPR 7. cikke (4) bekezdése értelmében felelős személy: Dr. Marco Loesche, ügyvéd és közjegyző: Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt am Main | E-mail: frankfurt@actlegal-act.com | Telefon: +49 69 2470970.

Dr. Marco Loesche közjegyző közjegyzői ügyekkel kapcsolatos adatvédelmi tisztviselőjével a fenti címen, valamint a datenschutz@actlegal-act.com e-mail címen lehet kapcsolatba lépni. Tel: +49 69 2470970.

Személyes adatainak továbbítása, amelyeket a közjegyzői tevékenység keretében vettek fel, és ezek harmadik félnek történő továbbítására, amennyiben olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyekre a közjegyzői titoktartás vonatkozik, csak Önnel kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A közjegyzői titoktartási kötelezettséget ez nem érinti.

Ha nem hozunk létre munkaviszonyt Önnel, akkor a jelentkezési adatait a jelentkezési folyamat befejezését követően legfeljebb 6 hónapig tároljuk, majd töröljük.

Azokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződés teljesítése céljából gyűjtünk, az ügyfél felmondása naptári évének végét követően 6 évig tároljuk, majd töröljük, kivéve, ha hozzájárultunk a hosszabb tároláshoz a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az adózási és a kereskedelmi jogi megőrzési és dokumentációs kötelezettségek miatt, összhangban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával.

8.4 Magyarország

Azokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződés teljesítése céljából gyűjtünk, az Ön megbízatása megszűnését követően 5 évig, elektronikus dokumentum alakot öltő formanyomtatvány esetén 10 évig, továbbá ellenjegyzéssel érintett dokumentumok, adatok esetén szintén 10 évig tároljuk, majd töröljük, kivéve, ha hozzájárultunk a hosszabb tároláshoz a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az adózási és a kereskedelmi jogi megőrzési és dokumentációs kötelezettségek miatt, összhangban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával.

Ha nem hozunk létre munkaviszonyt Önnel, akkor a jelentkezési adatait a jelentkezési folyamat befejezését követően legfeljebb 6 hónapig tároljuk, majd töröljük, hacsak nem vállaltuk, hogy nyilvántartást vezetünk a pályázati adatokról. Ilyen esetben az alkalmazás adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Felvett pályázók esetében a munkavállalókra vonatkozó belső adatvédelmi információink érvényesek.

8.5 Olaszország

A fenti célokból feldolgozott személyes adatokat a megbízás időtartama alatt, majd ezt követően mindaddig megőrizzük, amíg a szakemberre törvényi vagy rendeleti előírásoknak megfelelően adózási vagy egyéb célú megőrzési kötelezettségek vonatkoznak. A jelöltek személyes adatait az önéletrajz kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónapig tároljuk, ezt követően a személyes adatokat töröljük.

8.6 Hollandia

Adatokat addig tárolunk, amíg az az Ön által kért szolgáltatás nyújtásához szükséges. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok, amelyeket hosszabb ideig kell tárolnunk, mivel a törvény ezt írja elő. Az iratok megőrzésével kapcsolatban a holland ügyvédi kamara irányelveit követjük, amelyeket így 20 évig őrzünk meg. Hozzáférhet személyes adataihoz, és kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Ezt úgy teheti meg, hogy küld egy e-mailt az amsterdam@actlegal-fort.com címre.

8.7 Lengyelország

Az act Poland részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok tekintetében az adatkezelő: Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy spółka komandytowa, székhelye: Varsó, Chmielna 73, 00-801 Varsó, tel: +48 22 420 59 59, e-mail: warsaw@actlegal-bsww.com. Személyes adatait elsősorban annak érdekében kezeljük, hogy válaszoljunk kérdéseire, vagyis az adatkezelő jogos érdekeinek érdekében (a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja). Személyes adatait az adatkezelő [●] ideig tárolja. Ha bármilyen személyes adatot marketing célból kezelünk, az ilyen feldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk 1. szakasz a) pontja). Ebben az esetben az Ön személyes adatait a beleegyezés visszavonásán túl nem fogjuk tovább kezelni. Általános szabály, hogy a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Egyes személyes adatokat azonban továbbíthatunk olyan magánszemélyeknek vagy szervezeteknek, amelyek műszaki vagy marketing szolgáltatásokat nyújtanak az adatkezelő számára. Az érintettek jogosultak az adatkezelőtől kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, vagy a feldolgozás korlátozását. Ha a feldolgozás beleegyezésen alapul, az érintetteknek joguk van bármikor visszavonni a beleegyezésüket. Az ilyen visszavonás nem érinti a visszavonás időpontja előtti feldolgozás megfelelőségét. Ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekein alapul, az érintetteknek joguk van tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. Az érintettek emellett jogosultak panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál, azaz a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökénél. Bármely személyes adat megadása önkéntes.

8.8 Románia

8.9 Szlovákia

Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg ez a személyes adatok feldolgozásához szükséges. A személyes adatok tárolásakor figyelembe vesszük az ajánlott megőrzési időszakokat a Szlovák Ügyvédi Kamara elnökségének 2011. november 29-i állásfoglalása szerint, pl.:

 • az ügyvédek a beérkező és a kimenő levelezéssel kapcsolatos postai nyilvántartást az utolsó dokumentum beérkezésének vagy feladásának napjától számítva tíz évig őrzik meg;
 • az ügyvédek meg a leltárjegyzéket annak elkészítésétől számítva tíz évig őrzik meg;
 • az ügyfélfájlt tíz évig őrzik meg attól a naptól számítva, amikor a fájl archívumban való tárolásának minden feltétele teljesül.

Az ügyvédekre az ügyvédi törvény alapján az ügyvédi feladatokat előíró szakmai szabályok vonatkoznak. E szabályok szerint a megőrzési idő meghosszabbodik, vagy tilos a dokumentumokat megsemmisíteni, ha érthető okok állnak fenn, pl.:

 • az ügyfél aktája az ügyvédnek átadott dokumentumok eredeti példányait tartalmazza;
 • az ügyfél és az ügyféllista iratokkal kapcsolatos jegyzőkönyvei esetén;
 • az állami levéltárnak átadandó dokumentumok esetén;
 • az ügyfél iratainak megsemmisítése nem megengedett, ha bírósági eljárás, közigazgatási eljárás, jogi szervek által lefolytatott eljárás, az ügyvédi kamara által lefolytatott eljárás áll fenn abban az esetben, ha ez az eljárás az ügyvéd fellépésére vagy mulasztására vonatkozik, amikor jogi segítséget nyújt az ügyfél ügyében, és az ügy az ügyfél aktájának tartalmára vonatkozik.

Ha a személyes adatok egy ügyfélre vonatkoznak (függetlenül attól, hogy az ügyfél jogi vagy természetes személy-e), akkor az adatokhoz való hozzáférés jogát vagy az adatok hordozhatóságához való jogot más személyek nem érvényesíthetik titoktartási kötelezettségünk miatt és hivatkozással a GDPR 15. cikkének (4) bekezdésére, a GDPR 20. cikkének (4) bekezdésére és az érdekképviseletről szóló törvény 18. cikkének (8) bekezdésére: „Az ügyvéd nem köteles információt szolgáltatni a személyes adatok feldolgozásáról, hozzáférést vagy a személyes adatok külön szabályozás szerinti hordozhatóságát biztosítani, ha ez az ügyvéd titoktartási kötelezettségének megsértéséhez vezethet.”