Adatvédelem és GDPR

Adatvédelem és GDPR

Fokozott figyelmet kapott az adatvédelem területe, amelyre ügyvédi irodánk rendszeres jogi tanácsokat és gyakorlati megoldásokat nyújt.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatályba lépése, és tagállami implementációja óta egyre kiemeltebb figyelmet kap az adatvédelem területe, amellyel kapcsolatos kérdésekben irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsot, illetve kínál a gyakorlatban alkalmazható megoldásokat.

A közösségi szintű, illetve hazai, adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírásoknak való megfelelés számos adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra, irodánk ugyanakkor arra törekszik, hogy személyre szabott és a mindennapi ügymenetet legkevésbé akadályozó megoldásokat dolgozzon ki. A megfeleltetési folyamat keretében átvilágítjuk Ügyfeleink adatkezelési, illetve adatfeldolgozási gyakorlatát, majd az audit eredményei alapján javaslatokat teszünk a szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan, illetve elkészítjük a jogszerű működés kereteit biztosító adatvédelmi dokumentációt.

A technológiai fejlődés üteme, valamint az adatkezelés mint művelet folyamat-jellege állandó kihívás elé állítja a jogszerű adatkezelésre törekvő vállalkozásokat, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk az ún. utógondozási fázisra is. Irodánkban az említett feladatokat egy külön, az adatvédelem területén széleskörű tapasztalatokkal rendelkező munkacsoport tagjai látják el, akik – amellett, hogy részt vettek már számos megfeleltetési folyamat koordinálásában – rendszeres előadói adatvédelmi jogi konferenciáknak, szakmai rendezvényeknek.


Kulcsszemély:
Válassza ki a helyi irodát

Austria

Bulgaria

Czech Republic

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Egyediség

A nemzetközi vállalkozások, vállalati ügyfelek, befektetők, vállalkozók vagy vezetők ezért döntenek első helyen az act legal ügyvédi irodái mellett.

Miért érdemes velünk dolgozni?