act legal

Declarație de Confidențialitate

Vă mulțumim pentru că ați vizitat website-ul nostru! Protecția datelor este importantă, de aceea vă informăm, după cum urmează, cu privire la datele personale pe care le înregistrăm, modul în care le prelucrăm și cu ce scop.

1. Operatorul de date cu caracter personal și ofițerul responsabil cu protecția datelor.

Partea responsabilă pentru controlul procesării datelor cu caracter personal în sensul art. 4 (7) GDRP [Regulamentul general privind protecția datelor] este

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt/Main | Email: frankfurt@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

Ofițerul responsabil cu protecția datelor poate fi contactat la adresa poștală de mai sus și la următoarea adresă de e-mail datenschutz@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

2. Scopurile prelucrării datelor și cadrul legal

2.1 Vizitarea website-ului

Când accesați site-ul nostru www.actlegal.com, browserul pe care îl utilizați va trimite automat informații pe serverul site-ului nostru. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal. Următoarele informații sunt înregistrate și stocate până la ștergerea automată:

 • Adresă IP
 • Data și ora cererii
 • Diferența de fus orar comparată cu GMT
 • Conținutul cererii (pagina specifică)
 • Statusul accesului / cod HTTP
 • Volumul de date transmis
 • Website-ul de unde vine cererea
 • Browser-ul
 • Sistemul de operare și interfața acestuia
 • Limba și versiunea software-ului de browser.

Procesăm datele de mai sus pentru a asigura o configurare a conexiunii fără probleme și o utilizare ușoară a website-ului nostru, pentru a garanta securitatea rețelei și a informațiilor, pentru a analiza securitatea și stabilitatea sistemului și, de asemenea, în scopuri administrative.

Legitimitatea procesării de date de către noi se bazează pe art. 6 (1) teza 1 (f) GDPR. Interesul nostru legitim decurge din scopurile menționate mai sus. Nu folosim date pentru a trage concluzii despre tine ca individ.

De asemenea, implementăm cookie-uri și servicii de urmărire pe website-ul nostru. Mai multe detalii se găsesc la punctele 7 și 8 în această Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.2 Abonare la newsletter | publicații | invitații

Dacă ați acceptat să primiți newsletter-ul nostru, publicații, invitații la evenimente și alte informații relevante pentru dvs. (Art. 6 (1) teza 1 (a) GDPR), vă vom folosi numele și adresa de e-mail pentru a vă oferi acea informație în mod electronic.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment și, de asemenea, să vă dezabonați. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza linkul de la sfârșitul oricărui newsletter sau, alternativ, adresa de e-mail de mai sus. Acest lucru înseamnă că nu vom mai continua în viitor să realizăm nicio prelucrare a datelor la care se referă consimțământul dvs. și vom șterge datele, cu excepția cazului în care există un alt temei legal pentru a nu face acest lucru sau o obligație legală de a le păstra.

2.3 Portalul de aplicare

Dacă aplicați la noi online, prin portalul nostru pentru solicitanți și ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal în acest scop, acest lucru se face pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 alineatul 1 punctul a GDPR). Folosim datele pe care ni le furnizați pentru a vă procesa cererea și pentru a vă contacta. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail sau adresa poștală de mai sus. După retragere, nu vă vom mai procesa cererea și vom șterge datele în termen de șase luni, cu excepția cazului în care există un alt temei legal pentru a nu face acest lucru sau o obligație legală de a le păstra.

2.4 Îndeplinirea contractului

În îndeplinirea contractului nostru prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • principalele date de contact ale clientului (titlu, prenume, nume, adresă de e-mail, adresă poștală, telefon și (dacă este cazul) număr (e) de fax)
 • date contractuale
 • informații necesare pentru revendicarea și apărarea drepturilor atunci când acționăm pentru dumneavoastră.

Baza legală prin care prelucrăm date este articolul 6 alineatul (1) teza 1 (b) GDPR. Datele sunt prelucrate astfel încât să vă putem identifica ca client, pentru a ne permite să vă oferim consultanță juridică adecvată și să vă reprezentăm, să corespundăm cu dvs., să emitem facturi, să revendicăm și să soluționăm orice cereri.

Datele cu caracter personal colectate de noi în timp ce acționăm pentru dvs. vor fi salvate până la expirarea perioadei legale în care avocații sunt obligați să le păstreze (6 ani de la închiderea anului calendaristic în care încetăm să acționăm pentru dvs.) și apoi vor fi șterse cu excepția cazului în care în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) teza 1 (c) GDPR, trebuie să le păstrăm mai mult decât această perioadă din motive de siguranță și documentare fiscală și comercială sau dacă ați consimțit să fie păstrată o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu articolul 6 ( 1) teza 1 (a) GDPR.

3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu vom dezvălui datele dvs. personale către terți decât dacă:

 • v-ați dat consimțământul în acest sens, în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 (a) GDPR,
 • divulgarea este necesară în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 (f) GDPR pentru a revendica, stabili sau apăra pretenții legale și nu există niciun motiv să presupuneți că aveți un interes imperativ și legitim în nedivulgarea datelor dvs.,
 • ar trebui să existe o obligație legală de dezvăluire în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 (c) GDPR sau
 • este permis de lege și necesar pentru executarea contractelor cu dvs. în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 (b) GDPR.

Dacă este necesar, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) teza 1 (b) GDPR pentru a gestiona relația noastră cu dvs., datele dvs. personale vor fi transmise terților. Aceasta include, în special, transmiterea către părțile dumneavoastră adverse și reprezentanții acestora (în special avocații lor), precum și instanțelor de drept și a altor autorități publice în scopuri de corespondență și pentru a putea revendica și apăra drepturile dumneavoastră.

Obligația de confidențialitate a avocatului nu este afectată. În cazul datelor care sunt supuse obligației de confidențialitate a avocatului, acestea vor fi transmise terților numai prin acordul dumneavoastră.

În cazul în care prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiul Economic European (SEE)), atunci când acestea se fac în timp ce utilizăm servicii terțe sau când dezvăluim sau transmitem date către terți, acest lucru se va face doar astfel încât să ne îndeplinim (pre) îndatoririle contractuale, cu acordul dvs., în cazul în care legea prevede acest lucru sau în cazul în care avem un interes legitim de a face acest lucru. Cu excepția cazului în care ar trebui să existe o scutire legală, vom prelucra datele într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale speciale prevăzute la art. 44 și urm. GDPR.

4. Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul:

 • în temeiul art. 15 GDPR de a solicita informații despre datele dvs. personale prelucrate de noi. Puteți solicita în mod special informații cu privire la scopul unei astfel de prelucrări, categoriile de date cu caracter personal în cauză, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le sunt dezvăluite datele dvs. și durata de timp pe care vor fi păstrate, existența dreptului de a modifica, șterge sau limita o astfel de prelucrare sau de a ridica o obiecție, existența unui drept de apel, originea datelor dvs. dacă nu a fost obținută de la noi și cu privire la existența unei decizii automate, inclusiv profilarea și detalii despre orice informație semnificativă;
 • în temeiul art. 16 GDPR pentru a solicita rectificarea fără întârziere nejustificată a datelor cu caracter personal inexacte înregistrate de noi sau suplimentarea datelor cu caracter personal înregistrate de noi;
 • în temeiul art. 17 GDPR să solicite ștergerea datelor cu caracter personal înregistrate de noi, cu excepția cazului în care prelucrarea acestora ar trebui să fie necesară în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informație, pentru a îndeplini o cerință legală, din motive de interes public sau pentru a afirma, stabili sau apăra pretenții legale;
 • în temeiul art. 18 GDPR pentru a solicita o restricție care să fie aplicată prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care exactitatea datelor este contestată de dvs., prelucrarea este ilegală, dar refuzați ștergerea acestora și nu mai avem nevoie de date, ci aveți nevoie de ele pentru a revendica, stabili sau apăra pretenții legale sau în cazul în care ați formulat obiecțiuni la prelucrare în temeiul art. 21 GDPR;
 • în temeiul art. 20 GDPR pentru a primi datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, convențional și care poate fi citit în format digital sau pentru a solicita transmiterea acestora către un alt operator de protecție a datelor;
 • în temeiul art. 7 (3) GDPR pentru a vă retrage consimțământul în orice moment. Aceasta înseamnă că în viitor nu vom mai avea voie să continuăm prelucrarea datelor la care se referă consimțământul dvs., și
 • în temeiul art. 77 GDPR să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere. În general, puteți adresa acest lucru autorității de supraveghere la locul de reședință obișnuit, la locul de muncă sau la sediul nostru de afaceri.

5. Dreptul de a obiecta

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul intereselor legitime în temeiul art. 6 (1) teza 1 (f) GDPR aveți dreptul, în temeiul art. 21 GDPR să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația dvs. specială sau în cazul în care obiecția are legătură cu marketingul direct. În ultimul caz, aveți un drept general de a obiecta, care va fi pus în aplicare de noi, fără a fi specificată o anumită situație.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a face obiecții sau să cereți rectificare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa de mai sus.

6. Securitatea datelor

Când website-ul nostru este vizitat, folosim metoda SSL (Secure Socket Layer) în combinație cu cel mai înalt nivel de criptare care este acceptat de browserul dvs. Aceasta va fi, în general, criptare pe 256 biți. Dacă browserul dvs. nu suportă criptarea de 256 biți, vom recurge la tehnologia v3 pe 128 biți. Puteți vedea dacă o anumită pagină a website-ului nostru este transmisă criptat de pe afișajul închis al cheii sau al pictogramei din bara de sttus a browserului.

De asemenea, aplicăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele de o manipulare accidentală sau deliberată, pierderi complete sau parțiale, distrugeri sau acces de către terți neautorizați. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu, în conformitate cu progresul tehnologic.

7. Cookies

Cookie-urile sunt fișiere mici pe care computerul sau telefonul dumneavoastră le stochează automat atunci când vizitați website-ul nostru. Deoarece vă garantăm confidențialitate și dorim să îmbunătățim accesibilitatea site-ului, credem că este important să știți de ce folosim cookie-urile. Prin setarea cookie-urilor nu trebuie să introduceți aceleași informații din nou și din nou și puteți, de exemplu, să vă completați CV-ul la o dată ulterioară. De asemenea, ne ajută să înțelegem modul în care utilizați site-ul web și cum îl putem facem mai ușor de utilizat. Cookie-urile (de la terți) sunt, de asemenea, utilizate în scopuri de marketing sau analize, iar aceste terțe părți sunt responsabile pentru prelucrarea datelor în cauză.

Se face distincția între cookie-urile de sesiune, care sunt șterse imediat ce închideți browserul și cookie-urile permanente, care sunt stocate dincolo de sesiunea individuală. În ceea ce privește funcția lor, se face următoarea distincți între cookie-uri:

 • Cookie-uri tehnice: acestea sunt esențiale pentru navigarea pe site-ul web, utilizarea funcțiilor de bază și asigurarea securității site-ului; nu colectează informații despre dvs. în scopuri de marketing și nici nu înregistrează ce site-uri web ați vizitat;
 • Cookie-uri de performanță: acestea colectează informații despre modul în care utilizați site-ul nostru, ce pagini vizitați și, de exemplu, dacă apar erori în timpul utilizării site-ului; nu colectează nicio informație care ar putea să vă identifice – toate informațiile colectate sunt anonime și sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți site-ul și pentru a afla ce îi interesează pe utilizatorii noștri;
 • Cookie-uri de publicitate, cookie-uri de analiză a vizitatorilor: acestea sunt utilizate pentru a oferi utilizatorului site-ului reclame personalizate sau oferte ale terților și pentru a măsura eficacitatea acestor oferte; Cookie-urile de publicitate și de analiză sunt stocate timp de maximum 13 luni;
 • Partajarea cookie-urilor: acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți interactivitatea site-ului nostru cu alte servicii (de exemplu, rețelele sociale); cookie-urile de partajare sunt stocate cel mult 13 luni.

Orice utilizare a cookie-urilor care nu este absolut necesară din punct de vedere tehnic constituie prelucrarea datelor care este permisă numai cu acordul expres și activ al utilizatorului în conformitate cu art. 6 Paragraful 1 teza 1 a GDRPR. Acest lucru se aplică în special utilizării cookie-urilor de publicitate, direcționare sau partajare. În plus, vom transmite datele personale ale utilizatorului procesate de cookie-uri către terți numai dacă v-ați dat consimțământul expres în conformitate cu art. 6 Paragraful 1 teza 1 lit. a GDPR.

 • Setările și politica cookie-urilor: Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim și despre modul în care puteți gestiona setările cookie-urilor și dezactiva anumite tipuri de urmărire, vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile.

8. Valabilitatea și modificarea acestei Declarații de confidențialitate

Această Declarație de confidențialitate este valabilă în prezent, cu data de mai 2018. Datorită dezvoltării ulterioare a site-ului nostru și a ofertelor sau din cauza modificărilor legislative sau a normelor și reglementărilor oficiale, ar putea fi necesară modificarea acestei Declarații de confidențialitate. Prin urmare, vă recomandăm să o recitiți la intervale regulate de timp.