Tony Vermeulen

Partner
Tel: +31 20 664 5111

Tony Vermeulen is gespecialiseerd in de commerciële procespraktijk in de breedste zin van het woord. Hij heeft veel ervaring in het adviseren en procederen over handelscontracten, commerciële- en financiële geschillen, kartelschadezaken en post-M&A geschillen, waarbij hij optreedt voor zowel eisers als verweerders in nationale en internationale procedures. Tony heeft ruime ervaring als advocaat in internationale arbitrages (ICC, NAI, ad hoc) en de Netherlands Commercial Court (de Engelstalige handelskamer bij de rechtbank Amsterdam).

(Internationale) commerciële contracten

Commercial litigation

Arbitratie

Advocaat

Ruime ervaring in het adviseren en procederen over commerciële contracten.

Ruime ervaring als advocaat in internationale arbitrages (ICC, NAI, ad hoc) en de Nederlandse Rechtbank van Koophandel.

Tony is lid van de volgende verenigingen”

– Lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
– Lid van Dutch Arbitration Association

Nederlands

Engels