act legal

Gebruiksvoorwaarden

act legal heeft de inhoud van de website zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. act legal garandeert echter niet dat de inhoud juist, volledig of up-to-date is. De gegevens op de website zijn alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het is geen juridisch advies. Als er een verwijzing of hyperlink naar een andere website is, moet de inhoud worden beschouwd als informatie van derden waarvoor act legal niet verantwoordelijk is. act legal heeft geen invloed op informatie van derden en neemt deze niet als zijn eigen informatie over.

Alle informatie, materialen, inhoud en / of diensten die op of via de website worden aangeboden, inclusief documenten, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluids-, animatie- of videobestanden, en hun rangschikking op de website, zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud mag in geen enkele vorm of voor enig doel worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanact legal.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website onderhevig aan handelsmerkrechten van act legal.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting, dat te vinden is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres in ons impressum.

act AC Tischendorf Rechtsanwälte neemt niet deel aan geschillen-beslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

In Tsjechië zorgt de Tsjechische handelsinspectie-instantie (CTIA) voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (alternatieve geschillenbeslechting – ADR). Alleen klanten hebben het recht om een ​​minnelijke schikking aan te vragen. ADR is gebaseerd op vrijwillige deelname van de partijen, CTIA heeft niet de bevoegdheid om geschillen op te lossen of om partijen te dwingen tot overeenstemming te komen.