act legal

Podmínky užití

Společnost act legal pečlivě vytvořila a zkontrolovala obsah těchto webových stránek. act legal však nezaručuje, že tento obsah je přesný, úplný nebo aktuální. Údaje obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze k obecným informativním účelům a nepředstavují právní poradenství. Pokud webové stránky obsahují odkaz nebo hypertextový odkaz na jinou webovou stránku, je třeba obsah těchto jiných stránek považovat za informace třetí strany, za které act legal nenese odpovědnost. act legal nemá žádný vliv na názory třetích stran a nepřijímá je jako své vlastní.

Veškeré informace, materiály, obsah a / nebo služby poskytované na / nebo prostřednictvím webových stránek, včetně dokumentů, textů, obrázků, grafiky, zvukových, animovaných nebo video souborů a jejich uspořádání na webových stránkách, podléhají autorským právům a další ochraně duševního vlastnictví. Obsah nesmí být kopírován, upravován, reprodukován nebo přenášen v jakékoli formě ani za žádným účelem bez předchozího písemného souhlasu společnosti act legal.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na těchto webových stránkách chráněny právy k ochranným známkám act legal.

Informace o řešení sporů online

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online, kterou lze najít na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu naleznete v našich kontaktech.

act AC Tischendorf Rechtsanwälte nezastupuje klienty v řízeních před rozhodčím soudem pro řešení spotřebitelských sporů.

V České republice zajišťuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. Alternative Dispute Resolution – ADR) Česká obchodní inspekce (ČOI). Návrh na mimosoudní řešení sporu může podat pouze spotřebitel. Institut ADR je založen na dobrovolné účasti stran, ČOI nemá pravomoc předmět sporu závazně rozhodnout nebo strany k dohodě nutit.