act legal

Obecné informace o act legal

Tuto webovou stránku na actlegal.com vlastní a provozuje ACT Legal Service Company GmbH ve prospěch všech společností act legal a jejich souvisejícího podnikání.

Podrobnosti o každé ze společností act legal jsou dostupné na příslušných odkazech na jednotlivé země na těchto stránkách.

ACT Legal Service Company GmbH
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt nad Mohanem
Německo

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: + 49 (0)69 24 70 97 20

frankfurt@actlegal-act.com

Jednatel společnosti: Jessica Zenz-Spitzweg
Rejstříkový soud: Okresní soud (Amtsgericht) Frankfurt nad Mohanem
Registrační číslo: HRB 108295

ACT Legal Service Company GmbH neposkytuje služby klientům. Tyto služby poskytují jednotlivé dále uvedené společnosti act legal v rámci konkrétních jurisdikcí.

Podrobné informace k jednotlivým zemím

Rakousko

act legal poskytuje v Rakousku služby klientům prostřednictvím společnosti Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH zapsané v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu am Wörthersee, FN 272834b.

Předmětem podnikání této společnosti je výkon advokacie, včetně nezbytných souvisejících činností, jako je provozování advokátní kanceláře a správa majetku společnosti. Společnost je oprávněna provádět a uzavírat transakce, které slouží účelu společnosti a přijímat veškerá opatření, která se přímo nebo nepřímo vztahují k předmětu jejího podnikání a jsou vhodná k podpoře podnikání této společnosti. Společnost není oprávněna provádět bankovní transakce ani poskytovat finanční služby.

Kontaktní údaje act legal Rakousko:

Klagenfurt
WMWP Rechtsanwälte GmbH
Gabelsbergerstraße 5
9020 Klagenfurt
Rakousko

Tel: +43 (0)463 59 16 38
Fax:+43 (0)463 59 16 38-220
klagenfurt@actlegal-wmwp.com

Vídeň
WMWP Rechtsanwälte GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Vienna
Rakousko

Tel: +43 (0)1 512 59 55
Fax:+43 (0)1 512 59 55-220
vienna@actlegal-wmwp.com

Společníky (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: Dr. Martin Wiedenbauer, Mag. Martin Mutz LL.M., MMag. Dr. Robert Winkler, Dr. Iris Mutz, Mag. Michael Achleitner LL.M., Mag. Peter Urabl, Dr. Paul Koppenwallner LL.M., Dr. Roman Hager LL.M.

Pojištění odpovědnosti za škodu (č. 000-0540-2797 HP) je sjednáno u společnosti Generali Versicherung AG, Viktringer Ring 28, 9020 Klagenfurt. Územní působnost pojištění: EU a země EHP.

Profesionálové jednající za Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH jsou advokáty podle rakouského práva. Jsou členy advokátní komory ve Vídni nebo v Korutanech. Řídí se pravidly Rakouské advokátní komory (RAO, RL-BA) a jsou pod jejím dohledem. Dále se řídí profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tyto kodexy týkající se provozu právní praxe jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.oerak.at.

VAT-ID: ATU 62194235.
Tax number: DVR 2110029.

Podrobnější informace o act legal v Rakousku naleznete zde.

Bulgaria

act legal poskytuje služby klientům v Bulharsku prostřednictvím advokátní kanceláře act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership se sídlem v Sofii, zapsané u Sofijské advokátní komory – č. 3500016610 /23.04.2020 a s identifikačním kódem.177434261.

Kontaktní údaje act legal Bulgaria jsou:

act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership
103 James Bourchier blvd, fl.5, app 7
1407 Sofia
Bulgaria

Tel: +359 889 559 154
office@kdbmlaw.com

Jednatelé: Encho Dinev LL.M, Zhuileta Mandazhieva LL.M, Ivana Bliznakova LL.M, Dimitar Kaldamukov LL.M

Pojištění odpovědnosti (č. 22001L40020) je uzavřeno u společnosti UNIQA AD, 1000 Sofia 18 Todor Alexandrov blvd. Územní rozsah zastupování: nároky uplatňované podle bulharského práva.

Odborníci pracující pro advokátní kancelář Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov jsou licencovaní právníci podle bulharského práva. Jsou členy sofijské advokátní komory.

VAT-ID: BG 177434261.

BULSTAT: 177434261.

Další informace o působení společnosti act legal v Bulharsku naleznete zde.

Česká republika

act legal poskytuje v České republice služby klientům prostřednictvím společnosti act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120572.

Kontaktní údaje act legal v České republice:

Praha
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel: +420 222 537 500 501
office.prague@randalegal.com

Plzeň
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Česká republika

Tel: +420 371 004 500
office.pilsen@randalegal.com

Společníky (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: Martin Řanda, Jan Havel, Alois Šatava a Tomáš Rydvan.

Pojištění odpovědnosti (č. 2310 0666 19) je sjednáno u Colonnade Insurance S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350, Luxembourg, The Grand Duchy of Luxembourg acting through Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, pokrývá všechny právní služby poskytované či obstarávané společností celosvětově (kromě USA a Kanady) ve všech jurisdikcích, překračujících české obchodní normy.

Profesionálové jednající za act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o jsou advokáty podle českého práva. Jsou členy České advokátní komory. Řídí se zvláštními pravidly, která regulují provozování právní profese (Zákon o advokacii, Kodex chování atd.) a profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tato pravidla jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.cak.cz. Odpovědným dozorčím úřadem je Česká advokátní komora.

DIČ: CZ27636836.

Podrobnější informace o zastoupení act legal v České republice naleznete zde.

France

act legal poskytuje služby klientům ve Francii prostřednictvím advokátní kanceláře act Aston Avocats se sídlem v Paříži.

Kontaktní údaje act legal France:

act Aston Avocats
68 av. des Champs-Élysées
75008 Paris
France

Tel: +33 (0) 1 44 94 00 00
contact@aston.legal

Jednatelé: Olivier Sanviti, Rachel Dress, Carine Piccio, Romain Rattaz, Sabine Liégès, François-Xavier Ruellan

Pojištění odpovědnosti za škodu (č. 127 103 713) je uzavřeno u společnosti MMA IARD SA. Územní rozsah zastupování: nároky uplatňované podle francouzského práva.

Odborníci pracující pro advokátní kancelář Aston Avocats jsou licencovaní právníci podle francouzského práva. Jsou členy pařížské advokátní komory.

VAT-ID: FR 55 539859496.

Další informace o společnosti act legal ve Francii naleznete zde.

Německo

act legal poskytuje v Německu služby klientům prostřednictvím společnosti act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, která je partnerskou společností s ručením omezeným na základě německého advokátského práva, zapsanou v rejstříku partnerských společností vedeném Okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem, PR 1824.

Kontaktní údaje act legal Německo:

act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt nad Mohanem
Německo

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: +49 (0)69 24 70 97 20
frankfurt@actlegal-act.com

Společníky (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: Dr. Sven Tischendorf, MBA, Dr. Stephan Schwilden, MBA, Dr. Tara Kamiyar-Müller, Dr. Florian Wäßle, LL.M., Dr. Marco Loesche, Dr. Thomas Block, MBA, Dr. Stefan Keck, MBA, Dr. Matthias Müller, MBA, Dr. Friederike Jawad, LL.M., Marcus Columbu, Dr. Nina Bogenschütz, Dr. Fabian Brocke, LL.M., Dr. Fabian Laugwitz, MBA, LL.M., Dr. Alexander Höpfner, Dr. Felix Melzer, Dr. Nina Honstetter, Dr. Michelle Wienser-Lameth, LL.M., CFE, Lisa Fortmüller, Christoph Breithaupt, M.B.L. (HSG).

Pojištění odpovědnosti (No: 406 25 573241410) je sjednané u společnosti R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden. Územní působnost pojištění: EU a země EHP.

Profesionálové jednající za act AC Tischendorf Rechtsanwälte jsou advokáty podle německého práva. Jsou členy advokátní komory ve Frankfurtu nad Mohanem. Řídí se profesními kodexy, které se týkají provozu advokátské praxe (BRAO, RVG, BORA, FAO) a profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tyto kodexy týkající se provozu právní praxe jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.brak.de. Odpovědným dozorčím úřadem je advokátní komora ve Frankfurtu nad Mohanem.

Advokáti, kteří jsou zároveň notáři jsou jmenováni ve Frankfurtu nad Mohanem a jsou členy Notářské komory ve Frankfurtu nad Mohanem.

Řídí se profesními kodexy, které se týkají provozu notářské praxe. Těmi jsou především: Federální notářský kodex (BNotO), oficiální nařízení pro notáře (DoNot), Německý notarizační zákon (BeurkG), Zákon o soudních a notářských poplatcích (GNotKG), pokyny Notářské komory ve Frankfurtu nad Mohanem a Evropským kodexem profesního chování notářů. Tyto kodexy týkající se provozu právní praxe jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.brak.de a www.bnotk.de.

Odpovědným dozorčím úřadem je předseda Okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Advokáti, kteří jsou zároveň daňovými poradci musí být v Německu jako daňoví poradci licencováni a jsou členy Komory daňových poradců Hesenska.

Řídí se profesními kodexy, které se týkají daňových poradců. Těmi jsou především: Zákon o daňovém poradenství (StBerG), Nařízení implementující zákon o daňovém poradenství (DVStB), Kodex provozování daňového poradentví Federální komory daňových poradců (BOStB) a Nařízení o poplatcích za daňové poradenství (StBGebV).

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na webových stránkách Federální komory daňových poradců (www.bstbk.de).

Dozorčím úřadem je Komora daňových poradců Hesenska.

VAT-ID: DE207006068
Tax number: 01430101136.

Editor: act AC Tischendorf Rechtsanwälte, Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 247097 0, Fax: +49 69 247097 20, Email: frankfurt@actlegal-act.com

Podrobnější informace o act legal v Německu naleznete zde.

Maďarsko

act legal poskytuje v Maďarsku služby klientům prostřednictvím společnosti Bán és Partners (Bán Gergely Ügyvédi Iroda) se sídlem v Budapešti (adresa: 1117 Budapest, Alíz str. 1. Office Garden A. budova), zapsané u Budapeštské advokátní komory pod registračním číslem 3425.

Kontaktní údaje act legal Maďarsko:

Bán és Partners
Office Garden
budova A, 5. patro
1117 Budapest, Alíz u. 1
Hungary

Tel: +36 1 50 15 36 0
Fax: +36 1 50 15 36 1
frankfurt@actlegal-bk.com

Společníky (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: Dr. Gergely Bán, LL.M.

Pojištění odpovědnosti za škodu (č. 421 0000214/0302) je sjednáno u společnosti Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe H-1139 Budapešť, Váci út 99. Územní působnost pojištění: Evropa.

Profesionálové jednající za Bán és Karika Ügyvédi Társulás jsou advokáty podle maďarského práva. Jsou členy Maďarské advokátní komory. Řídí se profesními kodexy, které se týkají výkonu advokátní praxe (Zákon o advokátech, Kodex chování atd.) a profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tyto kodexy týkající se výkonu právní praxe jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors. Odpovědným dozorčím úřadem je advokátní komora v Budapešti.

VAT-ID: HU18708260.
Tax number: 18708260-2-43.

Podrobnější informace o act legal v Maďarsku naleznete zde.

Itálie

act legal poskytuje v Itálii služby klientům prostřednictvím společnosti VFGS Associati, která je profesním sdružením advokátů podle italského práva.

Kontaktní údaje act legal v Itálii:

Turin
Legal Us Avvocati Associati
Via Confienza 10
10121 Turin
Itálie

Tel: +39 (0)11 58 19 53 3
Fax:+39 (0)11 04 41 68 5
segreteria@actlegal-legalus.com

Milán
Legal Us Avvocati Associati
Via Victor Hugo 3
20123 Milán
Itálie

Tel: +39 (0)2 89 91 91 11

Partneři (s pravomocí výhradního zastoupení pro transakce v hodnotě do 50 000 EUR a se společným podpisem dvou partnerů pro ty nad) jsou: Luca Vicarioli, Federica Franchi.

Pojištění odpovědnosti za škodu (č. 2020/03/2418889) je sjednáno u společnosti Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. – pojišťovací agentura Venaria Reale. Územní působnost pojištění: Itálie.

Profesionálové jednající za VFGS Avvocati Associati jsou advokáty podle italského práva. Jsou členy advokátní komory v Turíně. Podléhají právním předpisům upravujícím profesní praxi advokátů (L. 247/2012, ke stažení na https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/normativa-legge-247-) a profesnímu kodexu praxe advokátů (Codice deontologico forense, ke stažení na https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/codice-deontologico-forense) a profesním pravidlům Evropské unie pro advokáty.

VAT-ID: IT11370310010.

Nizozemsko

act legal poskytuje v Nizozemsku služby klientům prostřednictvím společnosti Fort Advocaten N.V. (veřejná společnost) se sídlem v Amsterdamu, registrované u Nizozemské advokátní komory v Haagu.

Kontaktní údaje act legal v Nizozemsku:

Fort Advocaten N.V.
Teniersstraat 1
1071 DX Amsterdam
Nizozemsko

Tel: +31 (0)20 66 45 11 1
Fax:+31 (0)20 66 20 47 0
info@actlegal-fort.com

Partnery jsou: Pieter Twaalfhoven, Terry Steffens, Katinka Verdurmen, Jodit de Bruin, Berth Brouwer, Derk van Geel, Elias van Kampen a Dirk van den Berg, Mirre Vermeer a Sascha Stavenuiter.

Pojištění profesní odpovědnosti je sjednáno u Allianz Nederland Corporate, se sídlem Coolsingel 139 (3012 AG) v Rotterdamu, Nizozemsko. Územní působnost pojištění: EU, země EHP, limitovaná v USA a Kanadě.

Profesionálové jednající za Fort Advocaten jsou advokáty podle nizozemského práva. Jsou členy Nizozemské advokátní komory (Nederlandse Orde van Advocaten) a řídí se Kodexem chování Nizozemské advokátní komory a profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tyto pravidla týkající se výkonu právní praxe jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.advocatenorde.nl. “Raad van Discipline” Amsterdamská advokátní komora je disciplinární radou pro případné profesní delikty.

VAT-ID: NL821784262B01.
Obchodní komora: 34372941.

Podrobnější informace o act legal v Nizozemsku naleznete zde.

Polsko

act legal poskytuje v Polsku služby klientům prostřednictvím společnosti act legal, advokátní kanceláře act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. se sídlem ve Varšavě (adresa: 00-546 Warsaw, ks. I. J. Skorupki 5 St.) zapsané v rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Ekonomickou divizí Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000560692, REGON: 361645591, NIP: 7010487556.

Kontaktní údaje act legal v Polsku:

act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.
Varso 2
ul. Chmielna 73
00-546 Varšava
Polsko

Tel: +48 22 42 05 95 9
Fax:+48 22 42 05 96 0
warsaw@actlegal-bsww.com

Partnery (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: Jacek Bieniak, Piotr Smołuch, Michał Wielhorski, Marek Wojnar a Piotr Wojnar. Další partneři: Dominika Michalska, Ewa Ostaszkiewicz – Sobiczewska, Sebastian Sury, Janusz Szeliński, Magdalena Banaszczyk – Głowacka, Marta Kosiedowska, Giuseppe La Rosa, Katarzyna Marzec, Alicja Sołtyszewska, Piotr Pośnik, Łukasz Piekarski, Małgorzata Wąsowska, Marek Miszkiel, Michał Sołtyszewski, Barbara Szczepkowska, Mateusz Prokopiuk.

Pojištění odpovědnosti za škodu (číslo pojistné smlouvy: 06.335.400) je sjednáno se společností AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Chłodna 51, 00-867 Varšava. Územní působnost pojištění: Polsko, státy EHP a Švýcarsko.

Profesionálové jednající za Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp. k. jsou advokáty podle polského práva. Jsou členy Polské advokátní komory. Řídí se zvláštními pravidly, která regulují výkon právní profese (Zákon o advokacii, Kodex chování atd.) a profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tato pravidla jsou k dispozici ke stažení nawww.nra.pl a www.kirp.pl.

Tax identification number (NIP): PL 7010487556.

Podrobnější informace o act legal v Polsku naleznete zde.

Rumunsko

act legal poskytuje v Rumunsku služby klientům prostřednictvím společnosti Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L, partnerské společnosti s ručením omezeným, se sídlem v Bukurešti (adresa: 9 Gheorghe Moceanu, 011924, Obvod 1, Bukurešť, Rumunsko), zapsané u Bukurešťské advokátní komory rozhodnutím č. D2589/26.11.2019, s indetifikačním kódem RO 35494020.

Kontaktní údaje act legal v Rumunsku:

Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L
Victoria Center
145 Calea Victoriei, 4. patro, 010072
Distrikt 1, Bukurešť
Rumunsko

Tel: +40 21 26 07 85 5
Fax:+40 21 79 57 62 4
office@actlegal-bep.com

Partnery (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: Ștefan Botezatu, Laura Estrade and Mihaela Poșircă.

Pojištění odpovědnosti za škodu (č. 571113703) je sjednáno u společnosti Allianz Țiriac Asigurări S.A, agentura Moșilor, 270 Calea Moşilor,020891, okres 2, Bukurešť. Územní působnost pojištění: Rumunsko – v případě právní pomoci nabízené rumunským nebo zahraničním klientům.

Profesionálové jednající za Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L jsou advokáty podle rumunského práva. Jsou členy Bukurešťské advokátní komory. Řídí se zvláštními pravidly, která regulují výkon advokátní praxe a profesními pravidly Evropské unie pro advokáty. Tato pravidla jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.baroul-bucuresti.ro. Odpovědným dozorčím úřadem je Bukurešťská advokátní komora.

VAT-ID: RO 35494020.
Tax number: 35494020.

Podrobnější informace k act legal v Rumunsku naleznete zde.

Slovensko

act legal poskytuje na Slovensku služby klientům prostřednictvím společnosti Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. se sídlem v Bratislave, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 8248/B. ID No.: 47 239 921.

Kontaktní údaje act legal na Slovensku:

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 23 21 13 03 1
Fax:+421 23 21 44 14 8
office@actlegal-mph.com

Partnery (s výlučným oprávněním k zastupování) jsou: JUDr. Milan Malata, JUDr. Róbert Pružinský, JUDr. Vincent Hegedüš, Mgr. Jana Alušíková.

Pojištění odpovědnosti (č. 1110003017) je sjednáno u PREMIUM Insurance Company Limited, The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-lljun, Qormi, Qrm 3800, Malta, jednající na území Slovenské republiky prostřednictvím své organizační jednotky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka pojišťovny z jiného členského státu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, ID no.: 50 659 669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Po, vložka č.: 3737/B). Územní působnost pojištění: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rakousko (s rozšířenou působností na Evropský region).

Profesionálové jednající za Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. jsou advokáty a právníky podle slovenského práva. Jsou registrovanými členy Slovenské advokátní komory. Provozování advokátní praxe reguluje zákon č. 586/2003 Sb. o advokacii, ve znění upraveném dalšími profesními nařízeními vydanými Slovenskou advokátní komorou (například Advokátním kodexem chování a Disciplinárním řádem), které též implementují profesní pravidla Evropské unie pro advokáty. Tyto normy jsou k dispozici k nahlédnutí v našich kancelářích či ke stažení na www.sak.sk. Odpovědným dozorčím orgánem je Slovenská advokátní komora v Bratislavě.

VAT-ID: SK2023581593.
Tax number: 202358159.

Podrobnější informace o act legal na Slovensku naleznete zde.