act legal

Warunki użytkowania

Zawartość strony internetowej została starannie opracowana i zweryfikowana przez act legal. act legal dokłada wszelkich starań, aby treści i informacje udostępniane na stronie internetowej były aktualizowane na bieżąco, jednakże nie gwarantuje ich kompletności, dokładności czy aktualności. Dane zawarte na stronie internetowej nie stanowią porady prawnej i służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Użytkownik akceptuje, że act legal nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których odsyła niniejsza witryna, z uwagi na fakt, że act legal nie ma wpływu na informacje osób trzecich i nie publikuje ich jako własne.

Wszystkie informacje, materiały, treści i/lub usługi publikowane za pośrednictwem strony internetowej, w tym dokumenty, treści, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje lub pliki wideo oraz ich układ na stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Zawartość nie może być kopiowana, modyfikowana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody act legal.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie prawnej.

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online, która znajduje się pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail znajdą Państwo w zakładce Imprint.

act AC Tischendorf Rechtsanwälte nie bierze udziału w postępowaniach spornych przed polubownym sądem konsumenckim.

Czeska Inspekcja Handlowa (CTIA) oferuje pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution/ADR). Do ubiegania się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu uprawnieni są wyłącznie konsumenci. ADR opiera się na dobrowolnym udziale stron, a CTIA nie jest uprawniona do rozstrzygania sporów ani do zmuszania stron do zawarcia porozumienia.