act legal

Условия за ползване

act legal внимателно състави и провери съдържанието на уебсайта. Въпреки това act legal не гарантира, че съдържанието е точно, пълно или актуално. Данните, съдържащи се на уебсайта, са предназначени само за общи информационни цели. Информацията на уебсайта не представлява правен съвет. Когато има препратка или хипервръзка към друг уебсайт, съдържанието трябва да се счита за информация на трета страна, за която act legal не носи отговорност. act legal не оказва влияние върху информацията на третата страна и не я приема за своя.

Цялата информация, материали, съдържание и/или услуги, предоставяни на или чрез уебсайта, включително документи, текст, изображения, графики, звук, анимация или видеофайлове, както и тяхното подреждане на уебсайта, са обект на авторско право и друга защита на интелектуалната собственост. Съдържанието не може да бъде копирано, променяно, възпроизвеждано или предавано под каквато и да е форма или за каквато и да е цел без предварителното писмено съгласие на act legal.

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на права върху търговски марки на юридически лица.

Информация за онлайн разрешаването на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове, която може да бъде намерена на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr. Адресът ни за електронна поща може да бъде намерен в нашата страница.