act legal

Печат

Този уебсайт на адрес actlegal.com се притежава и управлява от ACT Legal Service Company GmbH от името на всички правни кантори act legal и свързаните с тях бизнеси.

Подробности за всяка правна кантора можете да намерите, като отворите връзките за съответната държава на тази уебстраница.

ACT Legal Service Company GmbH
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt am Main
Germany

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: + 49 (0)69 24 70 97 20

frankfurt@actlegal-act.com

Управляващ директор: Джесика Зенц-Шпицвег
Съд на регистрация: Местен съд (Amtsgericht) Франкфурт на Майн
Регистрационен номер: HRB 108295

ACT Legal Service Company GmbH не предоставя услуги на клиенти. Такива услуги се предоставят само от следните индивидуални правни кантори на act legal в съответните им юрисдикции.

Информация за конкретната държава

Австрия

act legal предоставя услуги на клиенти в Австрия чрез адвокатската кантора Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, която е регистрирана в Търговския регистър (Firmenbuch) към Районния съд в Клагенфурт на Вьортерзее, FN 272834b.

Предметът на дейност на дружеството е упражняване на адвокатска професия, включително необходимите спомагателни дейности, като управление на адвокатска кантора и управление на активите на дружеството. Дружеството има право да извършва и сключва всякакви сделки, които служат на целите на дружеството, и да предприема всички действия, които пряко или косвено са свързани с предмета на дейност на дружеството и са подходящи за насърчаване на целите на дружеството. Дружеството няма право да извършва банкови сделки или да предоставя финансови служби.

Данните за контакт с act legal в Австрия са следните:

Клагенфурт
Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Attorneys at Law GmbH
Gabelsbergerstrasse 5
9020 Klagenfurt
Австрия

Телефон: +43 (0)463 59 16 38
Факс:+43 (0)463 59 16 38-220
klagenfurt@actlegal-wmwp.com

Виена
Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Адвокати по право GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Виена
Австрия

Телефон: +43 (0)1 512 59 55
Факс: +43 (0)1 512 59 55-220
vienna@actlegal-wmwp.com

Партньори (с право на самостоятелно представителство): д-р Мартин Виденбауер, маг. Мартин Муц LL.M., маг. д-р Роберт Винклер, д-р Ирис Муц, маг. Михаел Ахлайтнер LL.M., маг. Петер Урабл, д-р Паул Копенвалнер LL.M., д-р Роман Хагер LL.M.

Застраховката „Обезщетение“ (№ 000-0540-2797 HP) е сключена с Generali Versicherung AG, Viktringer Ring 28, 9020 Клагенфурт. Териториален обхват на приложение: в целия регион на ЕС и страните от ЕИП.

Професионалистите, които работят за Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, са адвокати по австрийското право. Те са членове на адвокатската колегия във Виена или Каринтия. Те се подчиняват на австрийските правила за адвокатите (RAO, RL-BA), на надзора от страна на австрийската адвокатска колегия и на професионалните правила за адвокатите в Европейския съюз. Тези професионални кодекси могат да бъдат разгледани в нашите офиси или изтеглени от www.oerak.at.

VAT-ID: ATU 62194235.
Данъчен номер: DVR 2110029.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Австрия можете да намерите тук.

България

act legal предоставя услуги на клиенти в България чрез Адвокатското съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков със седалище в София, вписано в Софийската адвокатска колегия – № 3500016610 /23.04.2020 г. и с единствен идентификационен код  BG.177434261.

Контакти:

Act Адвокатското съдружие Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков
София, 1407,
Бул. Джеймс Баучер 103, ет.5, ат. 7
България

Тел.: +359 889 559 154
office@kdbmlaw.com

Партньори (с изключителни правомощия за представителство): Енчо Динев LL.M, Жуилета Мандажиева LL.M, Ивана Близнакова LL.M, Димитър Калдамуков LL.M

Застраховка „Професионал отговорност“ (№ 22001L40020) е сключена с УНИКА АД, 1000 София, бул. „Тодор Александров“ 18. Териториален обхват на представителството: искове, предявени съгласно законите на България.

Адвокатите работещи в act Адвокатско съгружие Динев, Мандажиева, Близкова и Калдамуков са специалисти по българско право. Те са членове на Адвокатската колегия в София.

ДДС Номер: BG 177434261.

Булстат: 177434261.

Повече информация за присъствието на act legal в България можете да намерите тук.

Чехия

act legal предоставя услуги на клиенти в Чешката република чрез юридическата фирма act, act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., вписана в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел C, вложка 120572.

Данните за контакт с act legal лица в Чешката република са:

Прага
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Прага 1
Чешка република

Телефон: +420 222 537 500 501
office.prague@randalegal.com

Пилзен
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Divadelní 2728/3a
301 00 Pilsen
Чешка република

Телефон: +420 371 004 500
office.pilsen@randalegal.com

Партньори (с право на самостоятелно представителство): Мартин Ранда, LL.M., Mgr. Ян Хавел, магистър Алоис Шатава и магистър Томаш Ридван.

Застраховката за обезщетение (№ 2310 0666 19) е сключена с Colonnade Insurance S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350, Люксембург Великото херцогство Люксембург, действащо чрез Colonnade Insurance S.A., клон, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4. Териториален обхват на приложение: всички правни услуги, предоставени или закупени от фирмата по целия свят (с изключение на САЩ и Канада), в която и да е юрисдикция и надвишаващи стандартите на чешкия пазар.

Професионалистите, които действат за дружеството ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., са адвокати по чешкото право. Те са членове на Чешката адвокатска колегия. Те са подчинени на специалните правила, регулиращи упражняването на адвокатската професия (Закон за адвокатската професия, Етичен кодекс и др.), както и на професионалните правила за адвокати в Европейския съюз. Тези правила могат да бъдат проверени в нашите офиси или изтеглени от www.cak.cz. Отговорната надзорна служба е Чешката адвокатска колегия.

VAT-ID: CZ27636836.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Чешката република можете да намерите тук.

France

act legal provides client services in France through the act legal firm act Aston Avocats with its registered office in Paris.

The contact details for act legal in France are:

act Aston Avocats
140 av. des Champs-Élysées
75008 Paris
France

Tel: +33 (0) 1 44 94 00 00
contact@aston.legal

Partners (with sole power of representation): Olivier Sanviti, Rachel Dress, Carine Piccio, Romain Rattaz, Sabine Liégès, François-Xavier Ruellan

Indemnity insurance (No. 127 103 713) is held with MMA IARD SA. Territorial scope of representation: claims pursued under the laws of France.

The professionals working for act Aston Avocats are licensed lawyers under French Law. They are members of the Bar Association in Paris.

VAT-ID: FR 55 539859496.

Further information about act legal‘s presence in France can be found here.

Германия

act legal предоставя услуги на клиенти в Германия чрез юридическото дружество act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, което е дружество с ограничена професионална отговорност съгласно германското законодателство, уреждащо дейността на адвокатите, и е регистрирано в регистъра на дружествата (Partnerschaftsregister) към местния съд (Amtsgericht) във Франкфурт на Майн, PR 1824.

Данните за контакт с act legal в Германия са следните:

act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zeppelinallee 77
60487 Франкфурт на Майн
Германия

Телефон: +49 (0)69 24 70 97 0
Факс: +49 (0)69 24 70 97 20
frankfurt@actlegal-act.com

Партньори (с право на самостоятелно представителство): д-р Свен Тишендорф, MBA, д-р Стефан Швилден, MBA, д-р Тара Камияр-Мюлер, д-р Флориан Вайсле, LL.M., д-р Марко Льоше, д-р Томас Блок, MBA, д-р Щефан Кек, MBA, д-р Матиас Мюлер, MBA, Фридерике Явад, LL.M., Маркус Колумбу, д-р Нина Богеншютц, д-р Фабиан Броке, LL.M. и д-р Фабиан Лаугвиц, MBA, LL.M., д-р Александър Хьопфнер.

Застраховката за обезщетение (№: 406 25 573241410) е сключена с R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden. Териториален обхват на приложение: в целия регион на ЕС и страните от ЕИП.

Професионалистите, които действат в полза на AC Tischendorf Rechtsanwälte, са адвокати по германското право. Те са членове на адвокатската колегия във Франкфурт на Майн. Те са подчинени на професионалните кодекси за адвокати (BRAO, RVG, BORA, FAO) и професионалните правила за адвокати в Европейския съюз. Тези кодекси на практиката могат да бъдат разгледани в нашите офиси или изтеглени от www.brak.de. Отговорната надзорна служба е Адвокатската колегия във Франкфурт на Майн.

Адвокатите, които са и нотариуси, се назначават за нотариуси във Франкфурт на Майн и са членове на Нотариалната камара във Франкфурт на Майн.

Те са подчинени на професионалните кодекси за нотариусите, които включват по-специално: Федералния нотариален кодекс (BNotO), официалния правилник за нотариусите (DoNot), германския Закон за нотариусите (BeurkG), Закона за съдебните и нотариалните такси (GNotKG), насоките на Нотариалната камара във Франкфурт на Майн и Европейския кодекс за професионално поведение на нотариусите. Тези кодекси могат да бъдат разгледани в нашите офиси или изтеглени от www.brak.de и www.bnotk.de.

Отговорната надзорна служба е председателят на Окръжния съд във Франкфурт на Майн. 

Адвокатите, които са и данъчни консултанти, са лицензирани в Германия като данъчни консултанти и са членове на Института на данъчните консултанти в Хесен.

Те се подчиняват на професионалните кодекси, регулиращи дейността на данъчните консултанти, които включват по-специално: Закона за данъчното консултиране (StBerG), Правилника за прилагане на Закона за данъчното консултиране (DVStB), Кодекса на практиката на Федералния институт на данъчните консултанти (BOStB) и Правилника за таксите за данъчно консултиране (StBGebV).

Всички те са достъпни и могат да бъдат разгледани на уебсайта на Федералния институт на данъчните кнсултанти (www.bstbk.de).

Техен контролен орган е Институтът на данъчните консултанти в Хесен.

VAT-ID: DE207006068
Данъчен номер: 1337500351.

Редактор: акт AC Tischendorf Rechtsanwälte, Zeppelinallee 77, 60487 Франкфурт на Майн, тел.: +49 69 247097 0, факс: +49 69 247097 20, електронна поща: frankfurt@actlegal-act.com

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Германия можете да намерите тук.

Унгария

act legal предоставя услуги на клиенти в Унгария чрез act legal Bán és Karika Ügyvédi Társulás (Bán Gergely Ügyvédi Iroda) със седалище в Будапеща, вписана в регистъра на адвокатската кантора Dr. Bán Gergely, регистрирана в Будапещенската адвокатска колегия, регистрационен номер: 3425.

Данните за контакт с юридическите лица в Унгария са:

Адвокатска асоциация Bán és Karika
Офис Градина
сграда А, 5-ти етаж
1117 Будапеща, Alíz u. 1
Унгария

Телефон: +36 1 50 15 36 0
Факс: +36 1 50 15 36 1
budapest@actlegal-bk.com

Партньори (с право на самостоятелно представителство): д-р Гергели Бан, магистър по право, д-р Мартон Карика.

Застраховката за обезщетение (№: 421 0000214/0302) е сключена с Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe H-1139 Budapest, Váci út 99. Териториален обхват на приложение: Европа.

Специалистите, действащи за Bán és Karika Ügyvédi Társulás, са адвокати по унгарското право. Те са членове на Унгарската адвокатска колегия. Те са подчинени на специалните правила, регулиращи упражняването на адвокатската професия (Закон за адвокатите, Кодекс за поведение и др.), както и на правилата, приложими в Европейския съюз по отношение на адвокатите. Тези разпоредби могат да бъдат разгледани в офисите или изтеглени от https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors. Отговорната надзорна служба е Адвокатската колегия в Будапеща.

VAT-ID: HU18708260.
Данъчен номер: 18708260-2-43.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Унгария можете да намерите тук.

Италия

act legal предоставя услуги на клиенти в Италия чрез фирмата act legal Legal Us Avvocati Associati, която е професионална асоциация на адвокати по италианското право.

Данните за контакт с юридическото дружество в Италия са следните:

Торино
Legal Us Avvocati Associati
Via Confienza 10
10121 Торино
Италия

Телефон: +39 (0)11 58 19 53 3
Факс:+39 (0)11 04 41 68 5
segreteria@actlegal-legalus.com

Милано
Правна помощ Avvocati Associati
Via Victor Hugo 3
20123 Милано
Италия

Телефон: +39 (0)2 89 91 91 11

Съдружници (с еднолична представителна власт за сделки на стойност до 50 000 евро и като съдружници с друг съдружник за сделки на по-висока стойност): Лука Викариоли, Федерика Франки.

Застраховката „Обезщетение“ (№ 2020/03/2418889) е сключена със застрахователна агенция Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. – Venaria Reale. Териториален обхват на приложение: Италия.

Професионалистите, работещи за Legal Us Avvocati Associati, са адвокати съгласно италианското законодателство. Те са членове на адвокатската колегия в Торино. Те са подчинени на закона, регулиращ професионалната практика на адвокатите (L. 247/2012, който може да бъде изтеглен от https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/normativa-legge-247-), и на професионалния кодекс за адвокати (Codice deontologico forense, който може да бъде изтеглен от https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/codice-deontologico-forense), както и на професионалните правила за адвокати в Европейския съюз.  

VAT-ID: IT11370310010.

Холандия

act legal предоставя услуги на клиенти в Холандия чрез act legal Fort Advocaten N.V. (публично дружество) със седалище в Амстердам, регистрирана в Холандската адвокатска колегия в Хага.

Данните за контакт с act legal в Холандия са:

Fort Advocaten N.V.
Koningslaan 60
1075 AG Амстердам
Нидерландия

Телефон: +31 (0)20 66 45 11 1
Факс:+31 (0)20 66 20 47 0
info@actlegal-fort.com

Партньори: Питер Тваалфовен, Тери Стефенс, Катинка Вердурмен, Йодит де Брюин, Берт Брувер, Дерк ван Геел, Елиас ван Кампен, Дирк ван ден Берг, Мире Вермеер и Саша Ставенуайтер.

Застраховката за професионална отговорност на FORT е сключена с Allianz Nederland Corporate, намираща се на адрес Coolsingel 139 (3012 AG) в Ротердам, Нидерландия. Териториален обхват: Европейският съюз, страните, принадлежащи към Европейското икономическо пространство и/или Швейцария. Съединени щати и Канада: Ограничени.

Професионалистите, работещи за Fort Advocaten, са адвокати съгласно нидерландското право. Те са членове на Нидерландската адвокатска колегия (Nederlandse Orde van Advocaten) и се подчиняват на Кодекса за поведение на Нидерландската адвокатска колегия и Кодекса за поведение на европейските адвокати. Тези етични кодекси могат да бъдат разгледани в нашите офиси или изтеглени от www.advocatenorde.nl. „Raad van Discipline“ на Амстердамската адвокатска колегия действа като дисциплинарен съвет за случаи на професионални нарушения.

VAT-ID: NL821784262B01.
Търговска камара: 34372941.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Нидерландия можете да намерите тук.

Полша

act legal предоставя услуги на клиенти в Полша чрез правната кантора act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. със седалище във Варшава, вписано в регистъра на стопанските субекти, воден от Окръжния съд на столицата Варшава, 12-то търговско отделение на Националния съдебен регистър, номер KRS: 0000560692, REGON [статистически номер]: 361645591, NIP [данъчен идентификационен номер]: 7010487556.

Данните за контакт с правния отдел в Полша са:

act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.
Varso 2
ul. Chmielna 73
00-801 Варшава
Полша

Телефон: +48 22 42 05 95 9
Факс:+48 22 42 05 96 0
warsaw@actlegal-bsww.com

Партньори (с изключителни правомощия за представителство): Яцек Биеняк, Пьотр Смолух, Михал Велхорски, Марек Войнар и Пьотр Войнар. Други съдружници: Доминика Михалска, Ева Осташкевич-Собичевска, Себастиан Сури, Януш Шелински, Магдалена Банашчик-Гловачка, Марта Косиедовска, Джузепе Ла Роса, Катаржина Марцек, Алисия Солтишевска, Пьотр Пошник, Лукаш Пиекарски, Малгожата Васовска, Марек Мишкил, Михал Солтишевски, Барбара Щепковска, Матеуш Прокопиук.

Застраховката за обезщетение (номер на застрахователната полица за професионално обезщетение: 06.335.400) е сключена с AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Chłodna 51, 00-867 Варшава. Териториален обхват на представителството: искове, предявени съгласно законите на Полша, други държави – членки на ЕИП, и Швейцария, както и пред общите съдилища в Полша, други държави – членки на ЕИП, и Швейцария.

Професионалистите, работещи за акт Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p са лицензирани адвокати съгласно полското законодателство. Като такива, тяхното поведение и практика се уреждат от разпоредбите, приложими към юридическите професии, които са достъпни на уебсайтовете на съответните адвокатски колегии: www.nra.pl и www.kirp.pl.

Данъчен идентификационен номер (NIP): PL 7010487556.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Полша можете да намерите тук.

Румъния

act legal предоставя услуги на клиенти в Румъния чрез act legal фирма Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L, дружество с ограничена професионална отговорност със седалище в Букурещ, регистрирано в Букурещката адвокатска колегия с решение №. D2589/26.11.2019 г. и имащо като единствен идентификационен код RO35494020.

Данните за контакт с act legal в Румъния са:

Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L
Victoria Center
145 Calea Victoriei, 4-ти етаж, 010072
Окръг 1, Букурещ
Румъния

Телефон: +40 21 26 07 85 5
Факс:+40 21 79 57 62 4
office@actlegal-bep.com

Партньори (с изключителни правомощия за представителство): Șтефан Ботезату, Лаура Естраде и Михаела Поширка.

Застраховката за обезщетение (№ 571113703) е сключена с Allianz Țiriac Asigurări S.A, агенция Moșilor, 270 Calea Moşilor, пощенски код 020891, район 2, Букурещ. Териториален обхват на приложение: Румъния, за правна помощ, предлагана на румънски или чуждестранни клиенти.

Професионалистите, действащи за Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L., са адвокати по румънското право. Те са членове на Адвокатската колегия в Букурещ. Те са подчинени на специалните правила, регулиращи упражняването на адвокатската професия, и на професионалните правила за адвокати в Европейския съюз. Тези правила могат да бъдат проверени в нашите офиси или изтеглени от www.baroul-bucuresti.ro. Отговорната надзорна служба е Адвокатската колегия на Букурещ.

VAT-ID: RO 35494020.
Данъчен номер: 35494020.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Румъния можете да намерите тук.

Словакия

act legal предоставя услуги на клиенти в Словакия чрез правната кантора Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. със седалище в Братислава; тя е вписана в Търговския регистър към местния Окръжен съд Братислава I, секция: Sro, номер на вписване: 8248/B.

Данните за контакт с act legal в Словакия са:

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Братислава
Словакия

Телефон: +421 23 21 13 03 1
Факс:+421 23 21 44 14 8
office@actlegal-mph.com

Съдружници (с изключителни правомощия за представителство): JUDr. Milan Malata, JUDr. Róbert Pružinský, JUDr. Vincent Hegedüš, Mgr. Яна Алушикова.

Застраховката „Обезщетение“ (№ 1110003017) е сключена с PREMIUM Insurance Company Limited, The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-lljun, Qormi, Qrm 3800, Malta, действаща на територията на Словашката република чрез организационната си единица PREMIUM Insurance Company Limited, клон на застрахователно предприятие от друга държава членка, Šoltésovej 14, 811 08 Братислава, ID №: 50 659 669, вписана в Търговския регистър при местния Окръжен съд Братислава I, секция: По, номер на вписване: 3737/B). Териториален обхват на прилагане: на територията на Словакия, Чешката република, Унгария, Полша и Австрия и с разширен обхват на прилагане в европейския регион.

Професионалистите, действащи за Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., са адвокати и юристи съгласно словашкото законодателство. Те са регистрирани членове на Словашката адвокатска колегия. Професионалната практика на адвокатите се регулира основно от Закон № 586/2003 Сб. За адвокатурата с измененията и допълненията и от други професионални разпоредби, издадени от Словашката адвокатска колегия (като Кодекса за поведение на адвоката и Дисциплинарно-процесуалния кодекс), които също така прилагат професионалните правила за адвокатите в Европейския съюз. Тези разпоредби могат да бъдат разгледани в нашите офиси или да бъдат изтеглени от www.sak.sk. Отговорната надзорна служба е Словашката адвокатска колегия в Братислава.

VAT-ID: SK2023581593.
Данъчен номер: 202358159.

Допълнителна информация за присъствието на act legal в Словакия можете да намерите тук.