act legal

Podmienky používania

act legal dôkladne vytvorila a skontrolovala obsah webovej stránky. Avšak act legal nezaručuje, že obsah je presný, kompletný alebo aktuálny. Informácie obsiahnuté na webovej stránke sú určené len na poskytnutie všeobecých informácií. Nepredstavujú právne poradenstvo. Tam, kde je odkaz alebo hyperlink na inú stránku, považuje sa takýto obsah za informácie tretej osoby, za ktoré act legal nie je zodpovedné. Act legal nemá vplyv na informácie tretej osoby a neprijíma ich za svoje vlastné.

Všetky informácie, materiály, obsah a/alebo služby poskytnuté na / alebo prestredníctvom webovej stránky vrátane dokumentov, textu, obrázkov, grafiky zvuku, animácií alebo videových súborov a ich usporiadaní na web stránke podliehajú autorskému právu a ohrane vyplývajúcej z práva duševného vlastníctva. Obsah nesmie byť kopírovaný, upravovaný, reprodukovaný alebo rozširovaný v akejkoľvek forme alebo za akýmkoľvek účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu act legal.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky podliehajú ochrane ochrannej známky act legal.

Informácie ohľadne Online Riešenia Sporov

Európska Komisia vediet platformu pre mimosúdne online rišenie sporov, ktorú môžete nájsť na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mailovú adresu môžete nájsť v našom imprinte.

act AC Tischendorf Rechtsanwälte nevystupuje v riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Czeska Inspekcja Handlowa (CTIA) oferuje pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution/ADR). Do ubiegania się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu uprawnieni są wyłącznie konsumenci. ADR opiera się na dobrowolnym udziale stron, a CTIA nie jest uprawniona do rozstrzygania sporów ani do zmuszania stron do zawarcia porozumienia.