act legal

Odtlačok

Webová stránka actlegal.com je vo vlastníctve a spravovaná spoločnosťou ACT Legal Service Company GmbH v prospech všetkých spoločností patriacich do act legal a všetkých ich pridružených spoločností.

Detailné informácie o každej act legal spoločnosti môžete nájsť kliknutím na odkaz príslušnej krajiny na tejto webovej stránke.

ACT Legal Service Company GmbH
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt nad Mohanom
Nemecko

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: + 49 (0)69 24 70 97 20

frankfurt@actlegal-act.com

Riaditeľ: Jessica Zenz-Spitzweg
Registrový súd: Okresný súd (Amtsgericht) Frankfurt nad Mohanom
Registračné číslo: HRB 108295

ACT Legal Service Company GmbH neposkytuje žiadne klientské služby. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom jednotlivých spoločností act legal a výlučne v ich príslušných jurisdikciách.

Informácie podľa jednotlivých krajín

Rakúsko

act legal v Rakúsku poskytuje klientské služby prostredníctvom act legal advokátskej kancelárie Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, ktorá je registrovaná Obchodným registrom krajského súdu Klagenfurt am Wörthersee, FN 272834b.

Cieľom spoločnosti je výkon právnej praxe, zahŕňajúc pomocné činnosti ako prevádzka advokátskej kancelárie a spravovanie majetku spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená vykonávať a uzatvárať všetky druhy transakcií, ktoré slúžia na naplnenie účelu spoločnosti a vykonávať všetky úkony, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s cieľom spoločnosti a sú spôsobilé propagovať účel spoločnosti. Spoločnosť nie je oprávnená vykonávať bankové transakcie ani poskytovať finančné služby.

Kontaktné údaje na act legal v Rakúsku sú:

Klagenfurt
WMWP Rechtsanwälte GmbH
Gabelsbergerstraße 5
9020 Klagenfurt
Rakúsko

Tel: +43 (0)463 59 16 38
Fax:+43 (0)463 59 16 38-220
klagenfurt@actlegal-wmwp.com

Viedeň
WMWP Rechtsanwälte GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Viedeň
Rakúsko

Tel: +43 (0)1 512 59 55
Fax:+43 (0)1 512 59 55-220
vienna@actlegal-wmwp.com

Partneri (s oprávnením konať samostatne) sú: Dr. Martin Wiedenbauer, Mag. Martin Mutz LL.M., MMag. Dr. Robert Winkler, Dr. Iris Mutz, Mag. Michael Achleitner LL.M., Mag. Peter Urabl, Dr. Paul Koppenwallner LL.M., Dr. Roman Hager LL.M.

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 000-0540-2797 HP) je uzatvorené v Generali Versicherung AG, Viktringer Ring 28, 9020 Klagenfurt. Územná pôsobnosť: v rámci celého územia Európskej Únie a krajín EHP.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH sú advokáti podľa rakúskeho právneho poriadku. Sú členmi Advokátskej komory vo Viedni alebo Korutánsku. Podliehajú predpisom Rakúskej advokátskej komory (RAO, RL-BA), dohľadu Rakúskej advokátskej komory nad dodržiavaním profesijných pravidiel advokátov v Európskej únii. Tieto predpisy sú dostupné k nahliadnutiu v našich kanceláriách alebo si ich môžete stiahnuť www.oerak.at.

IČ DPH: ATU 62194235.
DIČ: DVR 2110029.

Ďalšie informácie o act legal v Rakúsku sú dostupné tu.

Bulgaria

act legal poskytuje služby klientom v Bulharsku prostredníctvom advokátskej kancelárie act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership so sídlom v Sofii, zapísanej v Sofijskej advokátskej komore – číslo 3500016610 /23.04.2020 a jedinečný identifikačný kód BG.177434261.

Kontaktné údaje pre act legal v Bulharsku:

act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership
103 James Bourchier blvd, fl.5, app 7
1407 Sofia
Bulgaria

Tel: +359 889 559 154
office@kdbmlaw.com

Partneri (s výhradnou právomocou zastupovania): Encho Dinev LL.M, Zhuileta Mandazhieva LL.M, Ivana Bliznakova LL.M, Dimitar Kaldamukov LL.M

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 22001L40020) je uzatvorené s UNIQA AD, 1000 Sofia 18 Todor Alexandrov blvd. Územná pôsobnosť zastúpenia: nároky uplatňované podľa bulharského práva.

Profesionáli pracujúci pre advokátsku kanceláriu Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov sú licencovaní právnici podľa bulharského práva. Sú členmi advokátskej komory v Sofii.

VAT-ID: BG 177434261.

BULSTAT: 177434261.

Ďalšie informácie o pôsobení spoločnosti act legal v Bulharsku nájdete tu.

Česká Republika

act legal poskytuje klientské služby v Českej republike prostredníctvom act legal advokátskej kancelárie act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., registrovanej Obchodným registrom vedeným Miestnym súdom v Prahe, Oddiel C, Vložka 120572.

Kontaktné údaje na act legal v Českej republike sú:

Praha
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Praha 1
Česká Republika

Tel: +420 222 537 500 501
office.prague@randalegal.com

Plzeň
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Česká Republika

Tel: +420 371 004 500
office.pilsen@randalegal.com

Partneri (s oprávnením konať samostatne) sú: Mgr. Martin Řanda, LL.M., Mgr. Ing. Jan Havel, Mgr. Alois Šatava a Mgr. Tomáš Rydvan.

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 2310 0666 19) uzatvorené v Colonnade Insurance S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, konajúca prostredníctvom pobočky Colonnade Insurance S.A., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4. Územná pôsobnosť: pokrýva všetky právne služby poskytované alebo obstarávané spoločnosťou po celom svete (s výnimkou USA a Kanady) v akejkoľvek jurisdikcii a prevyšujúc český trhový štandard.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. sú advokáti podľa Českého práva. Sú členmi Českej advokátskej komory a podliehajú špeciálnym predpisom regulujúcim výkon právnickej profesie (Zákon o právnickej profesii, Kódex správania, atď.) a profesijným pravidlám pre advokátov v rámci Európskej Únie. Tieto predpisy si môžete pozrieť v našich kanceláriách alebo si ich môžete stiahnuť www.cak.cz. Zodpovedný dohľadný orgán je Česká advokátska komora.

IČ DPH: CZ27636836

Ďalšie informácie o act legal v Českej republike môžete nájsť tu.

Francúzsko

act legal poskytuje služby klientom vo Francúzsku prostredníctvom advokátskej kancelárie act Aston Avocats so sídlom v Paríži.

Kontaktné údaje pre act legal vo Francúzsku:

act Aston Avocats
140 av. des Champs-Élysées
75008 Paris
Francúzsko

Tel: +33 (0) 1 44 94 00 00
contact@aston.legal

Partneri (s výhradnou plnou mocou na zastupovanie): Olivier Sanviti, Rachel Dress, Carine Piccio, Romain Rattaz, Sabine Liégès, François-Xavier Ruellan

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 127 103 713) je uzatvorené s MMA IARD SA. Územná pôsobnosť zastúpenia: nároky uplatňované podľa francúzskeho práva.

Experti pracujúci pre act Aston Avocats sú licencovaní právnici podľa francúzskeho práva. Sú členmi advokátskej komory v Paríži.

VAT-ID: FR 55 539859496.

Ďalšie informácie o act legal aktivitách vo Francúzsku nájdete tu.

Nemecko

act legal poskytuje klientské služby v Nemecku prostredníctvom act legal spoločnosti act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, ktorá je profesijným spoločenstvom advokátov s ručením obmedzeným podľa Nemeckého práva a registrovaná v registri partnerov Okresného súdu (Amtsgericht) Frankfurt nad Mohanom, PR 1824.

Kontaktné údaje na act legal v Nemecku sú:

act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt nad Mohanom
Nemecko

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: +49 (0)69 24 70 97 20
frankfurt@actlegal-act.com

Partneri (s oprávnením konať samostatne) sú: Dr. Sven Tischendorf, MBA, Dr. Stephan Schwilden, MBA, Dr. Tara Kamiyar-Müller, Dr. Florian Wäßle, LL.M., Dr. Marco Loesche, Dr. Thomas Block, MBA, Dr. Stefan Keck, MBA, Dr. Matthias Müller, MBA, Dr. Friederike Jawad, LL.M., Marcus Columbu, Dr. Nina Bogenschütz, Dr. Fabian Brocke, LL.M., Dr. Fabian Laugwitz, MBA, LL.M., Dr. Alexander Höpfner, Dr. Felix Melzer, Dr. Nina Honstetter, Dr. Michelle Wienser-Lameth, LL.M., CFE, Lisa Fortmüller, Christoph Breithaupt M.B.L. (HSG).

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 406 25 573241410) je uzatvorené v R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden. Územná pôsobnosť: v rámci územia celej Európskej únie a krajín EHP.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci act AC Tischendorf Rechtsanwälte sú advokáti podľa nemeckého práva. Sú členmi Advokátskej komory vo Frankfurte nad Mohanom. Podliehajú profesijným kódexom praxe pre advokátov (BRAO, RVG, BORA, FAO) a profesijným pravidlám pre advokátov v Európskej únii). Tieto kódexy praxe môžete nájsť v našich kanceláriách alebo ich môžete stiahnuť www.brak.de. Zodpovedný dozorný orgán je Advokátska komora vo Frankfurte nad Mohanom.

Právnici, ktorí sú zároveň notári, sú vymenovaní ako notári vo Frankfurte nad Mohanom a sú členmi Komory notárov vo Frankfurte nad Mohanom.

Podliehajú profesijným kódexom praxe vzťahujúcim sa na notárov, zahŕňajúc najmä: Federálny zákon o notároch (BNotO), oficiálne regulácie pre notárov (DoNot), nemecký zákon o notarizácii (BeurkG), Zákon o súdnych a notárskych poplatkoch (GNotKG), usmernenia Notárskej komory Frankfurt nad Mohanom a Európsky kódex správania sa pre notárske profesie. Tieto kódexy sú k dispozícií k nahliadnutiu v našich kanceláriách alebo si ich môžete stiahnuť www.brak.de a www.bnotk.de.

Zodpovedný dozorný orgán je Prezident Okresného súdu Frankfurt nad Mohanom.

Právnici, ktorí sú zároveň daňovými poradcami, sú registrovaní ako daňoví poradcovia v Nemecku a sú členovia Hessenského Inštitútu Daňových poradcov.

Podliehajú profesijným kódexom praxe regulujúcim daňových poradcov, ktoré zahŕňajú napríklad Zákon o daňovom poradenstve (StBerG), Predpisy implementujúce Zákon o daňovom poradenstve (DVStB), Kódex praxe Federálného inštitútu daňových konzultantov (BOStB) a Regulácie poplatkov za daňové poradenstvo (StBGebV).

Tieto predpisy si môžete si pozrieť na webovej stránke Federálneho inštitútu daňových poradcov (www.bstbk.de).

Ich dozorný orgán je Hessenský inštitút daňových poradcov.

IČ DPH: DE207006068
DIČ: 1337500351.

Editor: act AC Tischendorf Rechtsanwälte, Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt nad Mohanom, Tel: +49 69 247097 0, Fax: +49 69 247097 20, Email: frankfurt@actlegal-act.com

Ďalšie informácie o act legal v Nemecku môžete nájsť tu.

Maďarsko

act legal poskytuje klientské služby v Maďarsku prostredníctvom act legal spoločnosti Bán és Karika Ügyvédi Társulás (Bán Gergely Ügyvédi Iroda) so sídlom v Budapešti, registrovanej prostredníctvom Advokátskej kancelárie Dr. Bán Gergely, registrovanej Budapeštianskou advokátskou komorou, registračné číslo 3425.

Kontaktné údaje na act legal v Maďarsku sú:

Bán és Karika Ügyvédi Társulás
Office Garden
budova A, 5. poschodie
1117 Budapešť, Alíz u. 1
Maďarsko

Tel: +36 1 50 15 36 0
Fax: +36 1 50 15 36 1
budapest@actlegal-bk.com

Partneri (s oprávnením konať samostatne) sú: Dr. Gergely Bán, LL.M., Dr. Márton Karika.

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 421 0000214/0302) uzatvorené v Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe H-1139 Budapesť, Váci út 99. Územná pôsobnosť: Európa.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci Bán és Karika Ügyvédi Társulás sú advokáti podľa maďarského práva. Sú členmi Maďarskej advokátskej komory. Podliehajú špeciálnym predpisom upravujúcim výkon právnickej profesie (Zákon o advokátoch, Kódex správania, atď.) a predpisom aplikovateľným v rámci Európskej únie týkajúcich sa advokátov. Tieto predpisy môžete nájsť v našich kanceláriách alebo si ich môžete stiahnuť z https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors. Zodpovedný dozorný orgán je Budapeštianska advokátska komora.

IČ DPH: HU18708260.
DIČ: 18708260-2-43.

Ďalšie informácie o act legal v Maďarsku môžete nájsť tu.

Taliansko

act legal poskytuje klientské služby v Taliansku prostredníctvom act legal spoločnosti Legal Us Avvocati Associati, ktorá je profesijným združením advokátov podľa Talianskeho práva.

Kontaktné údaje na act legal v Taliansku sú:

Turín
Legal Us Avvocati Associati
Via Confienza 10
10121 Turín
Taliansko

Tel: +39 (0)11 58 19 53 3
Fax:+39 (0)11 04 41 68 5
segreteria@actlegal-legalus.com

Miláno
Legal Us Avvocati Associati
Via Victor Hugo 3
20123 Miláno
Taliansko

Tel: +39 (0)2 89 91 91 11

Partneri (s oprávnením konať samostatne vo veciach do výšky 50 000 EUR a spoločným podpisom aspoň dvoch partnerov v tých s vyššou hodnotou) sú: Luca Vicarioli, Federica Franchi.

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 2020/03/2418889) uzatvorené v spoločnosti Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. – Venaria Reale. Územná pôsobnosť: Taliansko.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci Legal Us Avvocati Associati sú advokáti podľa talianskeho práva. Sú členmi Advokátskej komory v Turíne. Podliehajú predpisom upravujúcim výkon profesionálnej advokátskej praxe (L. 247/2012, ktorý si môžete stiahnuť z https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/normativa-legge-247-) a profesijnému kódexu advokátskej praxe (Codice deontologico forense, ktorý si môžete stiahnuť z https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/normativa-legge-247-) a profesijnému kódexu advokátskej praxe (Codice deontologico forense, ktorý si môžete stiahnuť z https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/codice-deontologico-forense) a profesijným advokátskym predpisom v Európskej Únii.

IČ DPH: IT11370310010.

Holandsko

act legal poskytuje klientské služby v Holandsku prostredníctvom act legal spoločnosti Fort Advocaten N.V. (verejná spoločnosť) so sídlom v Amsterdame, registrovanej Holandskou advokátskou komorou v Hágu.

Kontaktné údaje na act legal v Holandsku sú:

Fort Advocaten N.V.
Koningslaan 60
1075 AG Amsterdam
Holandsko

Tel: +31 (0)20 66 45 11 1
Fax:+31 (0)20 66 20 47 0
info@actlegal-fort.com

Partners are: Pieter Twaalfhoven, Terry Steffens, Katinka Verdurmen, Jodit de Bruin, Berth Brouwer, Derk van Geel, Elias van Kampen, Dirk van den Berg, Mirre Vermeer a Sascha Stavenuiter.

Poistenie profesionálnej zodpovednosti FORT je uzavreté v Allianz Nederland Corporate, so sídlom Coolsingel 139 (3012 AG) v Rotterdame, Holandsko. Územná pôsobnosť poistenia je: Európska únia, krajiny patriace do Európskeho hospodárskeho priestoru a / alebo Švajčiarsko. USA a Kanada: Limited.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci Fort Advocaten sú advokáti podľa Holandského práva. Sú členmi Holandskej advokátskej komory (Nederlandse Orde van Advocaten) a podliehajú Kódexu správania Holandskej advokátskej komory a Kódexu správania Európskych advokátov. Tieto predpisy si môžete pozrieť v našich kanceláriách alebo si ich môžete stiahnuť z www.advocatenorde.nl. “Raad van Discipline” Amsterdamskej komory koná ako disciplinárna komisia v prípade disciplinárnych previnení.

IČ DPH: NL821784262B01.
Obchodná komora: 34372941.

Ďalšie informácie o act legal v Holandsku môžete nájsť tu.

Poľsko

act legal poskytuje klientské služby v Poľsku prostredníctvom act legal spoločnosti act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. so sídlom vo Varšave, zapísanej v Registri obchodných spoločností vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšava, 12-ta Obchodná divízia Národného súdneho registra, číslo KRS: 0000560692, REGON [Štatistické číslo]: 361645591, NIP [DIČ]: 7010487556.

Kontaktné údaje na act legal v Poľsku sú:

act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.
Varso 2
ul. Chmielna 73
00-546 Varšava
Poľsko

Tel: +48 22 42 05 95 9
Fax:+48 22 42 05 96 0
warsaw@actlegal-bsww.com

Partneri (s oprávnením konať samostatne) sú: Jacek Bieniak, Piotr Smołuch, Michał Wielhorski, Marek Wojnar i Piotr Wojnar. Pozostali wspólnicy: Dominika Michalska, Ewa Ostaszkiewicz – Sobiczewska, Sebastian Sury, Janusz Szeliński, Magdalena Banaszczyk – Głowacka, Marta Kosiedowska, Giuseppe La Rosa, Katarzyna Marzec, Alicja Sołtyszewska, Piotr Pośnik, Łukasz Piekarski, Małgorzata Wąsowska, Marek Miszkiel, Michał Sołtyszewski, Barbara Szczepkowska, Mateusz Prokopiuk.

Poistenie zodpovednosti za škodu (číslo poistnej zmluvy 06.335.400) je uzatvorené v AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Chłodna 51, 00-867, Varšava. Územná pôsobnosť na zastupovanie: nároky uplatňované podľa poľského práva, ostatných krajín EHP a Švajčiarska rovnako ako pred všeobecným súdom v Poľsku, v iných krajinách EHP a Švajčiarsku.

Profesionáli vykonávajúci pracujúci pre Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp. k. sú licencovaní advokáti podľa poľského práva. Výkon ich činnosti ako takej podlieha predpisom aplikovateľným na právnické profesie, ktoré sú dostupné na webovej stránke príslušnej komory: www.nra.pl a www.kirp.pl.

DIČ (NIP): PL 7010487556.

Ďalšie informácie o act legal v Poľsku môžete nájsť tu.

Rumunsko

act legal poskytuje klientské služby v Rumunsku prostredníctvom act legal spoločnosti Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L, profesijné spoločenstvo s ručením obmedzeným, so sídlom v Bukurešti, registrovaná Bukureštskou advokátskou komorou na základe rozhodnutia č. D2589/26.11.2019 s identifikačným číslom RO35494020.

Kontaktné údaje na act legal v Rumunsku sú:

Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L
Victoria Center
145 Calea Victoriei, 4. poschodie, 010072
District 1, Bukurešť
Rumunsko

Tel: +40 21 26 07 85 5
Fax:+40 21 79 57 62 4
office@actlegal-bep.com

Partneri (s oprávnením konať samostatne) sú: Ștefan Botezatu, Laura Estrade a Mihaela Poșircă.

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 571113703) je uzatvorené v Allianz Țiriac Asigurări S.A, Moșilor, 270 Calea Moşilor, PSČ 020891, Sektor 2, Bukurešť. Územná pôsobnosť: Rumunsko, vzťahujúca sa na právne poradenstvo rumunským alebo zahraničným klientom.

Profesionáli konajúci za Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L. sú advokáti podľa rumunského práva. Sú členmi Bukureštskej advokátskej komory. Podliehajú špeciálnym predpisom regulujúcim výkon právnickej profesie a advokátskym predpisom v Európskej Únii. Tieto pravidlá si môžete pozrieť v našich kanceláriách alebo si ich môžete stiahnuť z www.baroul-bucuresti.ro. Zodpovedný dozorný orgán je Bukureštská advokátska komora.

IČ DPH: RO 35494020.
DIČ: 35494020.

Ďalšie informácie o act legal v Rumunsku môžete nájsť tu.

Slovensko

act legal poskytuje na Slovensku klientské služby prostredníctvom act legal spoločnosti Malata, Pružinský, Hegedüš & Parnters, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 8248/B.

Kontaktné údaje na act legal na Slovensku sú:

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislawa
Slovensko

Tel: +421 23 21 13 03 1
Fax:+421 23 21 44 14 8
office@actlegal-mph.com

Partnermi (s oprávnením konať samostatne) sú JUDr. Milan Malata, JUDr. Róbert Pružinský, JUDr. Vincent Hegedüš a Mgr. Jana Alušíková.

Poistenie zodpovednosti za škodu (č. 1110003017) je poskytované spoločnosťou PREMIUM Insurance Company Limited, The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-lljun, Qormi, Qrm 3800, Malta, konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3737/B. Územná pôsobnosť je na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku a s rozšírenou pôsobnosťou v európskom regióne.

Profesionáli vykonávajúci činnosť v rámci Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. sú advokáti a právnici podľa slovenského práva. Sú evidovanými členmi Slovenskej advokátskej komory. Odborný postup advokátov je upravený najmä zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a ostatnými profesijnými predpismi vydanými Slovenskou advokátskou komorou (ako Advokátskym poriadkom alebo Disciplinárnym poriadkom), ktoré taktiež implementujú profesijné pravidlá pre advokátov v Európskej únii. Tieto normy sú k dispozícii k nahliadnutiu v našej kancelárii, alebo si ich môžete stiahnuť z www.sak.sk. Zodpovedným dozorným orgánom je Slovenská advokátska komora v Bratislave.

IČ DPH: SK2023581593.
DIČ: 202358159.

Ďalšie informácie o act legal na Slovensku môžete nájsť tu.