act legal

Imprint

Właścicielem i administratorem tej strony internetowej jest ACT Legal Service Company GmbH, która administruje stronę dla wszystkich kancelarii prawnych act legal.

Szczegóły dotyczące każdej z kancelarii prawnych act legal można znaleźć na lokalnych podstronach.

ACT Legal Service Company GmbH
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: + 49 (0)69 24 70 97 20

frankfurt@actlegal-act.com

Dyrektor Zarządzający: Jessica Zenz-Spitzweg
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem
Numer rejestracyjny: HRB 108295

ACT Legal Service Company GmbH nie świadczy usług dla klientów. Usługi takie świadczone są przez następujące kancelarie prawne act legal w odpowiednich jurysdykcjach.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów

Austria

act legal świadczy usługi dla klientów w Austrii za pośrednictwem kancelarii prawnej Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, zarejestrowanej w Kancelarii Sądu Krajowego Klagenfurt am Wörthersee, FN 272834b.

Przedmiotem działalności spółki jest praktyka prawnicza oraz czynności niezbędne do prowadzenia kancelarii prawnej i zarządzania majątkiem spółki. Spółka jest uprawniona do prowadzenia i zawierania wszelkiego rodzaju transakcji, które służą realizacji celu spółki oraz do podejmowania wszelkich działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z przedmiotem działalności spółki i służą realizacji jej celu. Spółka nie jest uprawniona do przeprowadzania transakcji bankowych ani do świadczenia usług finansowych.

Dane kontaktowe act legal w Austrii:

Klagenfurt
WMWP Rechtsanwälte GmbH
Gabelsbergerstraße 5
9020 Klagenfurt
Austria

Tel: +43 (0)463 59 16 38
Fax:+43 (0)463 59 16 38-220
klagenfurt@actlegal-wmwp.com

Wiedeń
WMWP Rechtsanwälte GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Wiedeń
Austria

Tel: +43 (0)1 512 59 55
Fax:+43 (0)1 512 59 55-220
vienna@actlegal-wmwp.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: Dr. Martin Wiedenbauer, Mag. Martin Mutz LL.M., MMag. Dr. Robert Winkler, Dr. Iris Mutz, Mag. Michael Achleitner LL.M., Mag. Peter Urabl, Dr. Paul Koppenwallner LL.M., Dr. Roman Hager LL.M.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (No. 000-0540-2797 HP) realizowane przez Generali Versicherung AG, Viktringer Ring 28, 9020 Klagenfurt. Terytorialny zakres stosowania: w całym regionie Unii Europejskiej i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Specjaliści działający na rzecz Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH są prawnikami w rozumieniu prawa austriackiego. Są członkami izby adwokackiej w Wiedniu lub Karyntii i podlegają austriackiemu regulaminowi adwokackiemu (RAO, RL-BA), nadzorowi austriackiej izby adwokackiej oraz regułom zawodowym dla adwokatów w Unii Europejskiej. Rregulaminy te dostępne są na stronie www.oerak.at.

The VAT-ID: ATU 62194235.
Tax number: DVR 2110029.

Więcej informacji na temat obecności aktu prawnego w Austrii można znaleźć tutaj.

Bułgaria

act legal świadczy usługi na rzecz klientów w Bułgarii za pośrednictwem kancelarii prawnej act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership z siedzibą w Sofii, zarejestrowanej w Izbie Adwokackiej w Sofii – nr 3500016610 /23.04.2020 i posiadającej jako jedyny kod identyfikacyjny BG.177434261.

Dane kontaktowe act legal w Bułgarii to:

act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership
103 James Bourchier blvd, fl.5, app 7
1407 Sofia
Bułgaria

Tel: +359 889 559 154
office@kdbmlaw.com

Partnerzy (uprawnieni do wyłącznej reprezentacji): Encho Dinev LL.M, Zhuileta Mandazhieva LL.M, Ivana Bliznakova LL.M, Dimitar Kaldamukov LL.M

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (nr 22001L40020) posiada UNIQA AD, 1000 Sofia 18 Todor Alexandrov blvd. Terytorialny zakres reprezentacji: roszczenia dochodzone zgodnie z prawem bułgarskim.

Specjaliści pracujący dla act Dinev, Mandazhieva, Bliznakova & Kaldamukov Lawyer Partnership są licencjonowanymi prawnikami zgodnie z prawem bułgarskim i są członkami Izby Adwokackiej w Sofii.

VAT-ID: BG 177434261.

BULSTAT: 177434261.

Więcej informacji na temat obecności act legal w Bułgarii można znaleźć tutaj.

Republika Czeska

act legal świadczy usługi dla klientów w Republice Czeskiej za pośrednictwem kancelarii prawnej act legal, act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, wydział C, pod numerem 120572.

Dane kontaktowe act legal w Republice Czeskiej:

Praga
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Praga 1
Republika Czeska

Tel: +420 222 537 500 501
office.prague@randalegal.com

Pilsen
act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Divadelní 2728/3a
301 00 Pilsen
Republika Czeska

Tel: +420 371 004 500
office.pilsen@randalegal.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: Mgr. Martin Řanda, LL.M., Mgr. Ing. Jan Havel, Mgr. Alois Šatava and Mgr. Tomáš Rydvan.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (numer 2310 0666 19) realizowane przez Colonnade Insurance S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350, Luxembourg, The Grand Duchy of Luxembourg działająca poprzez Colonnade Insurance S.A., oddział Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.
Terytorialny zakres stosowania: obejmuje wszystkie usługi prawne świadczone lub zamówione przez firmę na całym świecie (z wyjątkiem USA i Kanady), w dowolnej jurysdykcji i wykraczające poza standard rynku czeskiego.

Specjaliści działający dla act ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. są prawnikami w rozumieniu prawa czeskiego. Są oni członkami Czeskiej Izby Adwokackiej. Podlegają specjalnym zasadom regulującym wykonywanie zawodu prawnika (ustawa o zawodach prawniczych, kodeks postępowania, itp.) oraz zasadom zawodowym dla adwokatów w Unii Europejskiej. Regulaminy te możn pobrać ze strony www.cak.cz. Odpowiedzialnym biurem nadzorczym jest Czeska Izba Adwokacka.

VAT-ID: CZ27636836.

Więcej informacji na temat działalności act legal w Republice Czeskiej można znaleźć tutaj.

Francja

act legal świadczy usługi na rzecz klientów we Francji za pośrednictwem firmy prawniczej act Aston Avocats z siedzibą w Paryżu.

Dane kontaktowe act legal we Francji to:

act Aston Avocats
68 av. des Champs-Élysées
75008 Paryż
Francja

Tel: +33 (0) 1 44 94 00 00
contact@aston.legal

Partnerzy (z wyłącznym prawem do reprezentacji): Olivier Sanviti, Rachel Dress, Carine Piccio, Romain Rattaz, Sabine Liégès, François-Xavier Ruellan

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (nr 127 103 713) posiada MMA IARD SA. Zakres terytorialny reprezentacji: roszczenia dochodzone zgodnie z prawem francuskim.

Specjaliści pracujący dla act Aston Avocats są licencjonowanymi prawnikami prawa francuskiego. Są oni członkami Izby Adwokackiej w Paryżu.

VAT-ID: FR 55 539859496.

Więcej informacji na temat obecności act legal we Francji można znaleźć tutaj.

Niemcy

act legal świadczy usługi dla klientów w Niemczech za pośrednictwem kancelarii prawnej act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod prawem niemieckim, zarejestrowana w Partnerschaftsregister przy sądzie rejonowym we Frankfurcie nad Menem, PR 1824.

Dane kontaktowe act legal w Niemczech:

act AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Tel: +49 (0)69 24 70 97 0
Fax: +49 (0)69 24 70 97 20
frankfurt@actlegal-act.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: Dr. Sven Tischendorf, MBA, Dr. Stephan Schwilden, MBA, Dr. Tara Kamiyar-Müller, Dr. Florian Wäßle, LL.M., Dr. Marco Loesche, Dr. Thomas Block, MBA, Dr. Stefan Keck, MBA, Dr. Matthias Müller, MBA, Dr. Friederike Jawad, LL.M., Marcus Columbu, Dr. Nina Bogenschütz, Dr. Fabian Brocke, LL.M., Dr. Fabian Laugwitz, MBA, LL.M., Dr. Alexander Höpfner, Dr. Felix Melzer, Dr. Nina Honstetter, Dr. Michelle Wienser-Lameth, LL.M., CFE, Lisa Fortmüller, Christoph Breithaupt M.B.L. (HSG).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (numer: 406 25 573241410) realizowane przez Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden. Terytorialny zakres stosowania: obszar krajów Uni Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Specjaliści działający w imieniu act AC Tischendorf Rechtsanwälte są prawnikami w rozumieniu prawa niemieckiego. Są członkami Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem. Podlegają zawodowym kodeksom postępowania dla adwokatów (BRAO, RVG, BORA, FAO) oraz regulacjom zawodowym dla adwokatów w Unii Europejskiej. Kodeksy te dostępne są na stronie www.brak.de. Właściwym Biurem Nadzoru jest Izba Adwokacka we Frankfurcie nad Menem.

Prawnicy, będący również notariuszami, są powoływani na notariuszy we Frankfurcie nad Menem i są członkami Izby Notarialnej we Frankfurcie nad Menem.

Podlegają kodeksom praktyki zawodowej regulującym działalność notariuszy, które obejmują w szczególności: Federalny Kodeks Notarialny (BNotO), regulamin urzędowy dla notariuszy (DoNot), niemiecką ustawę o notariacie (BeurkG), ustawę o opłatach sądowych i notarialnych (GNotKG), wytyczne Izby Notarialnej we Frankfurcie nad Menem oraz Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Notariuszy. Kodeksy postępowania dostępne są na stronach www.brak.de i www.bnotk.de.

Właściwym Urzędem Nadzoru jest Prezes Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Menem.

Prawnicy, będący również doradcami podatkowymi, są licencjonowani w Niemczech jako doradcy podatkowi i są członkami Heskiego Instytutu Konsultantów Podatkowych (Hessen Institute of Tax Consultants).

Podlegają zawodowym kodeksom postępowania dotyczącym doradców podatkowych, do których należą w szczególności: ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG), rozporządzenie wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB), kodeks postępowania Federalnego Instytutu Doradztwa Podatkowego (BOStB) oraz rozporządzenie w sprawie opłat za doradztwo podatkowe (StBGebV).

Kodeksy te dostępne są na stronie Federalnego Instytutu Konsultantów Podatkowych (www.bstbk.de).

Ich organem nadzorczym jest Heski Instytut Konsultantów Podatkowych (Hessen Institute of Tax Consultants).

VAT-ID: DE207006068
Numer identyfikacji podatkowej: 01430101136.

Edytor: act AC Tischendorf Rechtsanwälte, Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 247097 0, Fax: +49 69 247097 20, Email: frankfurt@actlegal-act.com

Więcej informacji na temat act legal w Niemczech można znaleźć pod adresem.

Węgry

act legal świadczy usługi dla klientów na Węgrzech za pośrednictwem kancelarii prawnej Bán és Partners (Bán Gergely Ügyvédi Iroda) z siedzibą w Budapeszcie, wpisanej do rejestru przez Kancelarię Prawną Dr. Bán Gergely zarejestrowaną w Izbie Adwokackiej w Budapeszcie, numer rejestracyjny: 3425.

Dane kontaktowe act legal na Węgrzech:

Bán és Partners
Office Garden
budynek A, 5 piętro
1117 Budapest, Alíz u. 1
Węgry

Tel: +36 1 50 15 36 0
Fax: +36 1 50 15 36 1
frankfurt@actlegal-bk.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: Gergely Bán

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej: (No.: 421 0000214/0302) realizowane przez Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe H-1139 Budapeszt, Váci út 99. Terytorialny zakres stosowania: Europa.

Specjaliści działający dla Bán és Partners są adwokatami na mocy prawa węgierskiego. Są członkami Węgierskiej Izby Adwokackiej i podlegają specjalnym zasadom regulującym wykonywanie zawodu prawnika (ustawa o adwokaturze, kodeks postępowania, itp.) oraz zasadom obowiązującym w Unii Europejskiej w odniesieniu do adwokatów. Przepisy te można pobrać ze strony https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors. Właściwym biurem nadzoru jest Izba Adwokacka w Budapeszcie.

VAT-ID: HU18708260.
Numer identyfikacji podatkowej: 18708260-2-43.

Więcej informacji na temat działalności act legal na Węgrzech można znaleźć tutaj.

Włochy

act legal świadczy usługi dla klientów we Włoszech za pośrednictwem kancelarii prawnej act Legal Us Avvocati Associati, która jest stowarzyszeniem prawników prawa włoskiego.

Dane kontaktowe act legal we Włoszech:

Turyn
Legal Us Avvocati Associati
Via Confienza 10
10121 Turyn
Włochy

Tel: +39 (0)11 58 19 53 3
Fax:+39 (0)11 04 41 68 5
segreteria@actlegal-legalus.com

Mediolan
Legal Us Avvocati Associati
Via Victor Hugo 3
20123 Mediolan
Włochy

Tel: +39 (0)2 89 91 91 11

Wspólnicy uprawnieni do wyłącznej reprezentacji w przypadku transakcji o wartości do 50.000 euro oraz z wymaganym podpisem dwóch partnerów w przypadku transakcji powyżej 50.000 euro: Luca Vicarioli, Federica Franchi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (numer 2020/03/2418889) realizowane przez Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. – Venaria Reale. Terytorialny zakres stosowania: Włochy.

Specjaliści działający na rzecz Legal Us Avvocati Associati są prawnikami w rozumieniu prawa włoskiego. Są członkami Izby Adwokackiej w Turynie. Podlegają prawu regulującemu wykonywanie zawodu adwokata (L. 247/2012, dostępnemu pod adresem https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/normativa-legge-247-) oraz kodeksowi wykonywania zawodu adwokata (Codice deontologico forense, dostępnemu na stronie https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/codice-deontologico-forense) oraz zasadom wykonywania zawodu adwokata w Unii Europejskiej. 

VAT-ID: IT11370310010.

Holandia

act legal świadczy usługi dla klientów w Holandii poprzez kancelarię prawną Fort Advocaten N.V. (spółka publiczna) z siedzibą w Amsterdamie, zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Adwokackiej w Hadze.

Dane kontaktowe act legal w Holandii:

Fort Advocaten N.V.
Teniersstraat 1
1071 DX Amsterdam
Holandia

Tel: +31 (0)20 66 45 11 1
Fax:+31 (0)20 66 20 47 0
info@actlegal-fort.com

Wspólnicy: Pieter Twaalfhoven, Terry Steffens, Katinka Verdurmen, Jodit de Bruin, Berth Brouwer, Derk van Geel, Elias van Kampen, Dirk van den Berg, Mirre Vermeer i Sascha Stavenuiter.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej FORT realizowane przez Allianz Nederland Corporate z siedzibą w Coolsingel 139 (3012 AG) w Rotterdamie, Holandia. Zakres terytorialny: Unia Europejska, kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Szwajcaria. Stany Zjednoczone i Kanada: ograniczone.

Specjaliści działający na rzecz Fort Advocaten są prawnikami w rozumieniu prawa holenderskiego. Są członkami Niderlandzkiej Izby Adwokackiej (Nederlandse Orde van Advocaten) i podlegają Kodeksowi Postępowania Niderlandzkiej Izby Adwokackiej oraz Kodeksowi Postępowania Prawników Europejskich. Kodeksy te dostępne są na stronie www.advocatenorde.nl. „Raad van Discipline” w Amsterdamie działa jako rada dyscyplinarna w sprawach o wykroczenia zawodowe.

VAT-ID: NL821784262B01.
Izba Gospodarcza: 34372941.

Więcej infromacji na temat działalności act legal w Holandii znajduje się tutaj

Polska

act legal świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem kancelarii prawnej act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560692, REGON: 361645591, NIP: 701-048-75-56.

Dane kontaktowe act legal w Polsce:

act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.
Varso 2
ul. Chmielna 73
00-546 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 42 05 95 9
Fax:+48 22 42 05 96 0
warsaw@actlegal-bsww.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: Jacek Bieniak, Piotr Smołuch, Michał Wielhorski, Marek Wojnar i Piotr Wojnar. Pozostali wspólnicy: Dominika Michalska, Ewa Ostaszkiewicz-Sobiczewska, Sebastian Sury, Janusz Szeliński, Magdalena Banaszczyk – Głowacka, Marta Kosiedowska, Giuseppe LA Rosa, Katarzyna Marzec, Alicja Sołtyszewska, Piotr Pośnik, Łukasz Piekarski, Małgorzata Wąsowska, Marek Miszkiel, Michał Sołtyszewski, Barbara Szczepkowska, Mateusz Prokopiuk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (numer 06.335.400) realizowane przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Prawo właściwe i jurysdykcja: roszczenia dochodzone według prawa polskiego i prawa pozostałych krajów będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Szwajcarii oraz przed sądami polskimi lub sądami pozostałych krajów będących członkami Europejskiego Obszaru Europejskiego i Szwajcarii.

Specjaliści działający na rzecz Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k. są prawnikami w rozumieniu prawa polskiego. Są członkami Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych i podlegają zasadom regulującym wykonywanie zawodu prawnika dostępnym na stronach www.nra.pl oraz www.kirp.pl.

NIP: PL 701-048-75-56

Więcej informacji na temat działalności act legal w Polsce można znależć tutaj.

Rumunia

act legal świadczy usługi dla klientów w Rumunii za pośrednictwem kancelarii prawnej Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową, z siedzibą w Bukareszcie, zarejestrowanej w Izbie Adwokackiej w Bukareszcie na mocy decyzji nr. D2589/26.11.2019 i posiadającej wyłączny kod identyfikacyjny RO35494020.

Dane kontaktowe act legal w Rumunii:

Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L
Victoria Center
145 Calea Victoriei, 4 piętro, 010072
District 1, Bukareszt
Rumunia

Tel: +40 21 26 07 85 5
Fax:+40 21 79 57 62 4
office@actlegal-bep.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: Ștefan Botezatu, Laura Estrade i Mihaela Poșircă.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (nr polisy 571113703) realizowane przez Allianz Țiriac Asigurări S.A., agencja Moșilor, 270 Calea Moşilor, kod pocztowy 020891, okręg 2, Bukareszt. Terytorialny zakres stosowania: Rumunia, w zakresie pomocy prawnej oferowanej klientom rumuńskim lub zagranicznym.

Specjaliści działający na rzecz Botezatu Estrade & Asociații S.P.A.R.L. są prawnikami w rozumieniu prawa rumuńskiego. Należą do Izby Adwokackiej w Bukareszcie i podlegają przepisom regulującym wykonywanie zawodu prawnika i zasadom zawodowym dla adwokatów w Unii Europejskiej. Przepisy te dostępne są na stronie www.baroul-bucuresti.ro. Właściwym Biurem Nadzoru jest Izba Adwokacka w Bukareszcie.

VAT-ID: RO 35494020.
Numer identyfikacji podatkowej: 35494020.

Więcej informacji na temat działalności act legal w Rumunii można znaleźć tutaj.

Słowacja

act legal świadczy usługi dla klientów na Słowacji za pośrednictwem kancelarii prawnej Act Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bratysławie, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez I Wydział Sądu Rejonowego w Bratysławie: Sro, Insert No.: 82481/B. Numer identyfikacyjny: 47 239 921.

Dane kontaktowe act legal na Słowacji:

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratysława
Słowacja

Tel: +421 23 21 13 03 1
Fax:+421 23 21 44 14 8
office@actlegal-mph.com

Wspólnicy uprawnieni do samodzielnej reprezentacji: JUDr. Milan Malata, JUDr. Róbert Pružinský, JUDr. Vincent Hegedüš, Mgr. Jana Alušíková.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (nr 1110003017) realizowane przez PREMIUM Insurance Company Limited, The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-lljun, Qormi, Qrm 3800, Malta, działającej na terytorium Republiki Słowackiej przez swoją jednostkę organizacyjną PREMIUM Insurance Company Limited, oddział zakładu ubezpieczeń z innego państwa członkowskiego, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, nr identyfikacyjny: 50 659 669, zarejestrowaną w rejestrze handlowym miejscowego sądu rejonowego Bratysława I, sekcja: Po, nr 3737/B. Terytorialny zakres stosowania: na terenie całej Słowacji, Czech, Węgier, Polski i Austrii oraz z rozszerzonym zakresem stosowania w regionie europejskim.

Specjaliści działający na rzecz spółek Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. są adwokatami i prawnikami w rozumieniu prawa słowackiego. Są oni zarejestrowanymi członkami Słowackiej Izby Adwokackiej. Praktyka zawodowa adwokatów jest regulowana głównie ustawą nr 586/2003 Sb. U. o adwokaturze z późniejszymi zmianami i innymi regulacjami zawodowymi wydanymi przez Słowacką Izbę Adwokacką (np. kodeksem postępowania adwokata i kodeksem postępowania dyscyplinarnego), które również wdrażają zasady zawodowe dla adwokatów w Unii Europejskiej. Przepisy te dostępne są na stronie www.sak.sk. Właściwym Biurem Nadzoru jest Słowacka Izba Adwokacka w Bratysławie.

VAT-ID: SK2023581593.
Numer identyfikacji podatkowej: 202358159.

Więcej informacji o działalności act legal na Słowacji można znaleźć tutaj.