act legal Česká republika

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme své klienty (fyzické osoby), kteří vstupují do smluvních vztahů s act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. (act legal Czech Republic) jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb je možné řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu.

Internetová adresa ČAK je www.cak.cz. Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení.

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi