act legal Česká republika

V čem jsme jedineční?

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal poskytuje právní služby českým a zahraničním společnostem, podnikatelům, soukromým osobám i veřejným institucím. Díky podrobné znalosti českého právního prostředí, domácího trhu a rozsáhlým zkušenostem našich právníků s mezinárodními transakcemi nabízí act Řanda Havel Legal komplexní právní služby ve všech stěžejních oblastech práva.

act Řanda Havel Legal je jedním ze zakládajících členů act legal, sdružení evropských advokátních kanceláří, které s téměř 400 špičkovými právníky, daňovými poradci a obchodními experty představuje přirozenou a komfortní volbu pro ty, kteří hledají vysokou kvalitu právních služeb na lokální i mezinárodní úrovni.

Klienti act legal mohou rovněž využít globální právní podporu poskytovanou v rámci mezinárodních sítí, se kterými act legal spolupracuje, zahrnující spojení s téměř 60 prestižními advokátními kancelářemi ve všech komerčně významných místech světa.

Velice nás těší, že práce i výsledky advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal jsou pravidelně oceňovány v prestižních mezinárodních publikacích a v nezávislých hodnoceních v oboru práva

act Řanda Havel Legal má sjednané pojištění profesní odpovědnosti u renomovaného světového pojišťovacího ústavu v nadstandardní výši pojistného krytí. Pojištění se vztahuje na veškeré právní služby poskytnuté námi či naším prostřednictvím v souladu s jakýmkoliv právním řádem na světě.

Klient stanoví svůj cíl a act Řanda Havel Legal navrhne vhodnou cestu. Naši právníci prověří všechny právní možnosti k zákonné realizaci cíle.

act Řanda Havel Legal splňuje vysoké mezinárodní právní i obchodní standardy. Naši právníci čerpají z dlouholetých zkušeností v obchodních společnostech a z desítek mezinárodních transakcí. Jsou zvyklí akcentovat obchodní a strategická hlediska právních případů.

Považujeme za zásadní nahlížet na záležitosti našich klientů ze všech úhlů. Jsme schopni řešit náročná zadání a máme odvahu pro ně hledat inovativní řešení.

Klientům poskytujeme včasnou a komfortní všestrannou péči: mimo naši právní oblast úzce spolupracujeme s poskytovateli návazných služeb auditu, účetnictví, notářství, překladatelství nebo investičního, finančního a daňového poradenství apod.

Zakládáme si na vzdělaném, školeném a zkušeném týmu našich právníků, dodržujeme vysoké kvalitativní standardy práce a dohlížíme, aby každý právní případ byl vyřešen efektivně s co nejvyšší možnou přidanou hodnotou pro klienty.

Se zaujetím na klientův cíl se za všech okolností a všemi zákonnými prostředky snažíme dosahovat vítězných konců, máme za sebou mnoho desítek úspěšných transakcí včetně mezinárodních, držíme stovky cenných zahraničních kontaktů a zakládáme si na úzkých vazbách s advokáty ze 42 států.

Pracujeme s úctou a respektem ke všem zúčastněným stranám, ctíme profesní etiku a klademe důraz na dlouhodobé vztahy s klienty založené na důvěře.

0
právníků
0
let zkušeností
0
komplexních investičních a developerských projektů v energetice

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi