act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 2. července 2019

act legal Czech Republic má svoje mediátory

Jan Havel a Jan Ožana úspěšně složili zkoušku mediátora a dne 19. 6. 2019 byli zapsáni do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Jan Havel a Jan Ožana tak nově působí nejen jako advokáti, ale také jako zapsaní mediátoři. Jan Havel je navíc rozhodcem Rozhodčího soudu u HK ČR a AK ČR a expertem v rámci mediační skupiny ICC. act legal Czech Republic (ŘANDA HAVEL LEGAL) tak pokrývá všechny oblasti alternativního řešení sporů (ADR).

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Ing. Jan Havel

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Plzeň, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500

JUDr. Jan Ožana

Advokát
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500