act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 3. listopadu 2020

act legal Czech Republic je nejlepší advokátní kancelář na pracovní právo

act legal Czech Republic (ŘANDA HAVEL LEGAL) se v letošním ročníku prestižního hodnocení advokátních kanceláří Právnická firma roku společnosti EPRAVO.CZ stala vítězem kategorie Pracovní právo. K vítězstvím v kategoriích Telekomunikace a media a Energetika a energetické projekty z minulých let tak přidala další nejvyšší ocenění. Kromě toho uspěla v dalších 14 kategoriích.

Mgr. Tomáš Slabý, vedoucí týmu pracovního práva, považuje toto ocenění za velký úspěch: „Nejvyššího ocenění v kategorii pracovního práva, které je především odrazem spokojenosti a důvěry našich klientů, si nesmírně vážíme. Chápeme jej i jako ocenění výkonu našeho pracovněprávního týmu v souvislosti s problematikou vyvolanou pandemií Covid-19 a poskytováním souvisejícího poradenství, zejména v oblasti kompenzací a restrukturalizace pracovních sil našich klientů.“ A ještě dodává: „Velké poděkování patří všem kolegům z ŘANDA HAVEL LEGAL, stejně tak jako všem našim klientům, bez jejichž důvěry bychom toto ocenění nezískali.“ 

ŘANDA HAVEL LEGAL kromě pracovního práva uspěla i v dalších odborných kategoriích. V konkurenci téměř 80 českých i mezinárodních advokátních kanceláří je velmi doporučována pro energetiku a energetické projekty, developerské a nemovitostní projekty, restrukturalizace a insolvence, telekomunikace a média, duševní vlastnictví, firemní compliance a také je velmi doporučována ve zvláštní kategorii Česká firma na mezinárodních trzích. Doporučována je pak pro právo fúzí a akvizic, právo informačních technologií, veřejné zakázky, bankovnictví a finance, právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže a řešení sporů a arbitráží. 

Tento výsledek řadí advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL mezi absolutní špičku advokátních kanceláří v České republice.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Tomáš Slabý

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500

Mgr. Martin Řanda, LL.M.

Managing Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500