act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 16. září 2021

Jan Havel vystoupil na DNECH TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2021

Odborník na právo v oblasti energetiky a partner act legal Czech Republic (act Řanda Havel legal), Mgr. Ing. Jan Havel, vystoupil na 27. ročníku konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, která se konala ve dnech 14. – 15. září 2021 v Olomouci.

Příspěvkem s názvem „Nová legislativa odpojování od SZTE: Mohou se teplárny proti odpojení ještě (u)bránit?“ Jan Havel navázal na loňské vystoupení s tématem analýzy o praxi stavebních úřadů při rozhodování o žádostech o odpojení od SZT. Jan Havel se zaměřil na nová zákonná pravidla odpojování od SZTE, která nabydou účinnosti částečně od 1.1.2022 a částečně od 1.7.2023. 

Účastníci konference se dále mohli seznámit s novinkami, inovacemi a řadou atraktivních témat vyvolaných turbulentním vývojem nejen v české, ale též evropské energetice. To vše za účasti zástupců tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Ing. Jan Havel

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Plzeň, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500