act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 5. listopadu 2021

Martin Řanda, Jan Havel a Tomáš Rydvan z act legal Czech Republic byli zvoleni do orgánů ČAK

Společníci act Řanda Havel Legal a zástupci Moderní advokacie, Martin Řanda, Jan Havel a Tomáš Rydvan, uspěli ve volbách do orgánů komory, které proběhly v rámci 8. sněmu ČAK dne 22. října 2021 v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague.

Ve volbách, kterých se zúčastnilo celkem 2.397 advokátek a advokátů, byli Martin Řanda a Jan Havel zvoleni členy kárné komise, Tomáš Rydvan pak členem Kontrolní komise. Martin Řanda i Tomáš Rydvan tak prodlužují své působení v orgánech komory o další 4 roky, Jan Havel byl zvolen členem kárné komise poprvé. 

Co je cílem platformy Moderní advokacie? Prostřednictvím zástupců Moderní advokacie ve volených orgánech České advokátní komory prosazuje, aby veřejnou správu na poli advokacie vykonávala Česká advokátní komora, jakožto apolitická, nezávislá a samosprávná profesní organizace, která zajišťuje moderní regulatorní rámec pro výkon advokacie, hájí nezávislé postavení advokátů a prosazuje právo na právní pomoc. Chce, aby Česká advokátní komora vykonávala nezávisle na státu kontrolní a disciplinární pravomoci, zajišťovala vzdělávání advokátních koncipientů a advokátů, aktivně se podílela na legislativním procesu a podporovala dobrou pověst advokacie.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Martin Řanda, LL.M.

Managing Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500

Mgr. Ing. Jan Havel

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Plzeň, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500

Mgr. Tomáš Rydvan

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500