act legal Czechia (Řanda Havel Legal) 1. října 2019

Matyáš Kužela rozšířil řady partnerů act legal Czech Republic

Novým společníkem act legal Czech Republic (act Řanda Havel Legal) se k 1. květnu 2017 stal advokát Matyáš Kužela. Matyáš působí v kanceláři od roku 2008, od roku 2013 jako vedoucí advokát. V současnosti se zaměřuje na problematiku ochrany osobních údajů, soutěžního práva a poradenství v oblasti akvizic a komerčního práva.

„Matyáš je excelentní právník a jsem velmi rád, že se rozhodl svou profesní kariéru i nadále spojovat s naší kanceláří. Díky svým zkušenostem a pracovnímu nasazení je pro kancelář i její klienty velkým přínosem, “ říká Martin Řanda, managing partner act Řanda Havel Legal.

Matyáš Kužela má rozsáhlé zkušenosti z projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací nebo subjektů působících v oblasti E-commerce. Mimo jiné také zastupoval řadu klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

V oblasti akvizic a soutěžního práva se Matyáš Kužela zaměřuje na poradenství při českých i mezinárodních transakcích podléhajících povolení soutěžního úřadu. Má značné zkušenosti i se zastupováním podniků v rámci správního řízení ohledně zakázaných kartelových dohod. Matyáš Kužela také radí klientům s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly.

V současnosti Matyáš Kužela vede team připravující klienty na nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Je členem prestižní mezinárodní organizace IAPP sdružující profesionály v oblasti ochrany soukromí.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Matyáš Kužela

Partner
act legal Czechia Řanda Havel Legal Prague, Czechia
Telefon: +420 222 537 500