act legal Czech Republic 1. října 2019

Matyáš Kužela rozšířil řady partnerů act legal Czech Republic

Novým společníkem act legal Czech Republic (act Řanda Havel Legal) se k 1. květnu 2017 stal advokát Matyáš Kužela. Matyáš působí v kanceláři od roku 2008, od roku 2013 jako vedoucí advokát. V současnosti se zaměřuje na problematiku ochrany osobních údajů, soutěžního práva a poradenství v oblasti akvizic a komerčního práva.

„Matyáš je excelentní právník a jsem velmi rád, že se rozhodl svou profesní kariéru i nadále spojovat s naší kanceláří. Díky svým zkušenostem a pracovnímu nasazení je pro kancelář i její klienty velkým přínosem, “ říká Martin Řanda, managing partner act Řanda Havel Legal.

Matyáš Kužela má rozsáhlé zkušenosti z projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací nebo subjektů působících v oblasti E-commerce. Mimo jiné také zastupoval řadu klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

V oblasti akvizic a soutěžního práva se Matyáš Kužela zaměřuje na poradenství při českých i mezinárodních transakcích podléhajících povolení soutěžního úřadu. Má značné zkušenosti i se zastupováním podniků v rámci správního řízení ohledně zakázaných kartelových dohod. Matyáš Kužela také radí klientům s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly.

V současnosti Matyáš Kužela vede team připravující klienty na nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Je členem prestižní mezinárodní organizace IAPP sdružující profesionály v oblasti ochrany soukromí.

Pro více informací prosíme kontaktujte

act legal Matyáš Kužela rozšířil řady partnerů act legal Czech Republic Matyáš Kužela rozšířil řady partnerů act legal Czech Republic, Matyáš Kužela rozšířil řady partnerů act legal Czech Republic