act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 2. května 2019

Michal Pálinkás je novým partnerem act legal Czech Republic

Novým partnerem v act legal Czech Republic (ŘANDA HAVEL LEGAL) se k 1. dubnu 2019 stal advokát Michal Pálinkás. Michal působí v kanceláři od roku 2008 a ve své praxi se zaměřuje na korporátní právo a fúze a akvizice.

Michal Pálinkás se podílel na realizaci celé řady akvizic zejména v oblastech internetových služeb, obchodu, průmyslu či TMT. Dokonale ovládá právní agendu spojenou s provozem společností, praxi jednání všech typů orgánů společností a realizuje změny ve společnostech včetně jejich přeměn. Hovoří plynně anglicky, slovensky a maďarsky.

Michal je špičkový právník a díky svým zkušenostem a pracovnímu nasazení je dlouhodobě oporou pro kancelář i její klienty. Jsem velmi rád, že se rozhodl svou profesní kariéru i nadále spojovat s naší kanceláří, “ říká Martin Řanda, managing partner ŘANDA HAVEL LEGAL.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Michal Pálinkás

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500

Mgr. Martin Řanda, LL.M.

Managing Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500