act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 10. ledna 2018

Tomáš Slabý se stává novým partnerem act legal Czech Republic

Novým partnerem act legal Czech Republic (ŘANDA HAVEL LEGAL) se k 1.lednu 2018 stal advokát Tomáš Slabý.

V současnosti se Tomáš Slabý zaměřuje na právo nemovitostí a stavebnictví – zastupuje tuzemské i zahraniční klienty při realizaci nemovitostních transakcí a investičních projektů ve výstavbě. V této oblasti má rozsáhlé zkušenosti jak s přípravou a vyjednáváním komplexní smluvní dokumentace, tak se zastupováním klientů v rámci povolovacích procesů před správními orgány. Tomáš Slabý se dále zaměřuje na zastupování klientů v soudních, správních či arbitrážích řízeních souvisejících s nemovitostmi a stavebnictvím. Hovoří plynně anglicky.

Jsem velmi rád, že Tomáš spojuje svou budoucnost s naší kanceláří. Tomáš je špičkový právník a díky svým zkušenostem a pracovnímu nasazení je oporou pro kancelář i její klienty, “ říká Martin Řanda, vedoucí společník ŘANDA HAVEL LEGAL.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Tomáš Slabý

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500

Mgr. Martin Řanda, LL.M.

Managing Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500