Mgr. Lenka Droscová

Partner
Telefon: +420 222 537 500

Lenka Droscová má bohaté zkušenosti s přípravou a sjednáváním pracovněprávní dokumentace zahrnující zejména individuální pracovní smlouvy, dokumenty ke skončení pracovního poměru a odměňování, vnitřní předpisy zaměstnavatele a kolektivní smlouvy. Poskytuje konzultace ke všem běžným pracovněprávním záležitostem i ke konkrétním otázkám se zvláštním zaměřením na přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, agenturní zaměstnávání a specifické otázky spojené se zaměstnáváním manažerů (např. konkurenční doložky a další omezující ujednání). Lenka Droscová rovněž poskytuje právní služby v oblasti imigračního práva. Zaměřuje se na vysílání českých zaměstnanců do zahraničí včetně problematiky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění spojeného s vysláním. Má také bohaté zkušenosti s vysíláním cizinců (občanů EU i mimo EU) do ČR, kdy klientům pomáhá zejména s vyřizováním příslušných povolení k zaměstnání a pobytu, přípravou podkladů pro přidělení a poskytuje jim poradenství v souvisejících otázkách sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Lenka Droscová má rovněž zkušenosti v oblasti regulace BOZP se zvláštním zaměřením na povinnosti zaměstnavatele v této oblasti včetně problematiky pracovních úrazů.

act legal Česká republika se v žebříčku Právnická firma roku 2020 společnosti EPRAVO.CZ stala vítězem kategorie Pracovní právo. Kromě toho uspěla v dalších 14 kategoriích.

Pracovní právo

Obchodní právo

Lenka Droscová získala titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010.

Zapsaná advokátka v  České advokátní komoře

Zapsaná advokátka v advokátní komoře státu Kalifornie, USA

Mgr. Lenka Droscová pravidelně přednáší na seminářích z oblasti pracovního práva.

čeština

angličtina

slovenština

němčina