act legal Czechia (Řanda Havel Legal)act legal Hungary (Bán & Partners)act legal Poland (BSWW legal & tax)act legal Romania (Botezatu Estrade Partners) 22. kwietnia 2021

Raport BNP Paribas Real Estate we współpracy z act legal

Jak pierwsze miesiące pandemii wpłynęły na terminowość prac deweloperów, zmiany w projektach i oczekiwania ze strony najemców w czterech największych krajach Europy Środkowej? Czy dla inwestorów działających w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii dwie pierwsze fale kryzysu zdrowotnego objawiły się lekką zadyszką czy bardziej utratą tchu i w jakim stopniu kryzys mógł zachwiać strategiami biznesowymi? Które sektory okazały się najbardziej odporne na wirusa i jak na to wszystko zareagowały rynki pracy?

Na te i inne pytania odpowiada raport BNP Paribas Real Estate „How R U CEE?”, który powstał we współpracy z act legal, Hays oraz Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, Holendersko-Polską Izbą Gospodarczą i Belgijską Izbą Gospodarczą.

Publikacja zawiera podsumowanie rynku nieruchomości komercyjnych z punktu widzenia deweloperów i inwestorów w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Analizie zostały poddane także poszczególne sektory rynku nieruchomości.

Prawnicy z act legal w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech podzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie trendów na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości z perspektywy prawa oraz komentarzem dotyczącym aktualnych zmian prawno-podatkowych interesujących z punktu widzenia inwestora.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Michał Wielhorski

Wspólnik Zarządzający
act legal Poland BSWW legal & tax Warszawa, Poland
Telefon: +48 22 420 59 59

Marek Wojnar

Managing Partner
act legal Poland BSWW legal & tax Warszawa, Poland
Telefon: +48 22 420 59 59

Mgr. Tomáš Slabý

Partner
act legal Czechia Řanda Havel Legal Prague, Czechia
Telefon: +420 222 537 500

Mihaela Poșircă

Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefon: +40 756 088 916

Iustina Oblu

Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefon: +40 745 044 755

Dr. Gergely Bán, LL.M.

Attorney at law /Partner
act legal Hungary Bán & Partners Budapest, Hungary
Telefon: +36 1 501 5360