Anna Sawaryn

Senior Associate
Telefon: +48 22 420 59 59

Anna zajmuje się doradztwem z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych, prawem autorskim oraz ochroną danych osobowych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz karnych. W obszarze jej zainteresowań leżą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz prawem karnym.

Prawo własności intelektualnej

Spory sądowe i arbitraż

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała na Uniwersytecie Wiedeńskim

Polski

Angielski

Niemiecki