Barbara Szczepkowska

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Główny obszar jej praktyki koncentruje się na postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych, w których reprezentuje wierzycieli, jak również dłużników. Barbara posiada także bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych tj. syndyków, nadzorców sądowych i zarządców. Sporządzała w postępowaniach restrukturyzacyjnych m.in. kluczowe dokumenty dla organów postępowania, takie jak plany restrukturyzacyjne czy opinie o możliwości wykonania układu. Brała udział w obsłudze postępowań m.in. z liczbą wierzycieli powyżej 1500 i zadłużeniem ok. 500 mln zł. Doradzała na wszystkich etapach postępowania, począwszy od wyboru najkorzystniejszego typu postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez sporządzenie wniosku, aż do zatwierdzenia układu przez sąd. Posiada doświadczenie również w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych z przygotowaną likwidacją, tzw. pre-packiem. Sporządzała liczne opinie prawne z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Z sukcesami zajmowała się także upadłością konsumencką, przeprowadzając kilkadziesiąt takich postępowań zakończonych oddłużeniem, w szczególności byłych przedsiębiorców i członków zarządów spółek. Przeprowadziła upadłość konsumenta z rekordowym zadłużeniem – ponad 90 mln zł. Ponadto reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w tym m.in. skomplikowanych procesach pauliańskich, w tym z udziałem syndyka czy dużych procesach odszkodowawczych, przykładowo przeciwko syndykom za spowodowanie szkody podczas prowadzenia postępowania upadłościowego. Reprezentowała także m.in. wierzyciela w procesie przeciwko syndykowi o ustalenie, że czynność prawna przeniesienia na niego praw do patentu dokonana przez upadłego nie jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, który to proces wygrała przed sądem apelacyjnym. Przed dołączeniem do act BSWW, Barbara przez wiele lat współpracowała z kancelarią Zimmerman i Wspólnicy.

Upadłość

Restrukturyzacja

Spory sądowe i arbitraż

Radca prawny, Wspólnik i Co-Head of Bankruptcy and Restructuring w kancelarii act BSWW legal & tax

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Polski

Angielski