Dominika Michalska

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Dominika zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych postępowań sądowych – cywilnych, gospodarczych i karnych. Specjalizuje się również w prawie zamówień publicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza Klientom także w zakresie praw własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Spory sądowe i arbitraż

Rynki kapitałowe

Zamówienia publiczne

Italian desk

Adwokat i Wspólnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych LL.M. na Rijksuniversiteit Groningen w Holandii w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego

Ukończyła roczny kurs prawa włoskiego i europejskiego, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu w Kalabrii.

Studiowała prawo na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie.

 

Polski

Angielski

Włoski