Ewa Ostaszkiewicz-Sobiczewska

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Ewa posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla firm inwestycyjnych i ich akcjonariuszy oraz udziałowców, zarówno przy zakładaniu domów maklerskich, jak i rozszerzaniu ich działalności, a także prowadzeniu bieżącej działalności. Reprezentuje inwestorów i inne podmioty w postępowaniach przed KNF oraz w sporach związanych z rynkiem kapitałowym. Nadzoruje pracę zespołów przeprowadzających procesy prawne due dilligence przedsiębiorstw. Legitymuje się doświadczeniem w doradztwie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników, doradztwie w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, outsourcingu i przeprowadzaniu zwolnień grupowych, optymalizacji zatrudnienia kadry menadżerskiej, prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorstw.

Spory sądowe i arbitraż

Prawo spółek

Prawo pracy

Rynki kapitałowe

Adwokat i Wspólnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polski

Angielski