Katarzyna Adydan

Starszy Prawnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Katarzyna specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu CIT oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doświadczenie Katarzyny obejmuje m.in. udział w krajowych i międzynarodowych projektach M&A oraz projektach restrukturyzacyjnych dla podmiotów z różnych branż, w tym instytucji finansowych, a także doradztwo transakcyjne obejmujące w szczególności udział w procesach podatkowego due diligence oraz strukturyzację podatkową transakcji. Katarzyna posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów z różnych branż w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, obejmujące w szczególności obszar CIT, podatek u źródła oraz wywiązywanie się z obowiązków raportowania schematów podatkowych (MDR). Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w jednej z firm tzw. “wielkiej czwórki” oraz w zespole doradztwa podatkowego w jednej z polskich firm consultingowych.

Prawo podatkowe

Doradca podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polski

Angielski