Katarzyna Krzykwa

Senior Associate
Telefon: +48 22 420 59 59

Katarzyna specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek, a także w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji ofert publicznych i prywatnych, emisji obligacji czy transakcji M&A. Doradzała klientom korporacyjnym w procesach delistingów, wezwań oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji. Prowadziła także bieżącą obsługę prawną spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz NewConnect z zakresu spraw korporacyjnych i rejestrowych. Jest współautorką publikacji naukowych, m.in. z zakresu rynków kapitałowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rynki kapitałowe

Prawo spółek

Fuzje i przejęcia

Aplikant adwokacki i Prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Język angielski