Katarzyna Marzec

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Katarzyna specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie budowlanym oraz postępowaniach sądowych związanych z procesami inwestycyjnymi. Uczestniczy w sporach – głównie w oparciu o reguły FIDIC – dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, centrów handlowych i autostrad. Katarzyna reprezentuje klientów przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, oraz w postępowaniach reprywatyzacyjnych przed sądami administracyjnymi. Doradzała również w badaniu prawnym (due diligence) wielu nieruchomości, w tym przeznaczonych pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowców, oraz w badaniu prawnym spółek produkujących konstrukcje stalowe dla budownictwa ogólnego i innych gałęzi przemysłu.

Nieruchomości

Budownictwo

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła ponadto szkolenia z zakresu funduszy europejskich: „Fundusze europejskie dla małych firm” oraz „Akademia Menadżera Funduszy Europejskich” – moduł „Zarządzanie projektem europejskim”

Polski

Angielski