Łukasz Świątek

Senior Associate
Telefon: +48 22 420 59 59

Łukasz zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, w szczególności w ramach wspierania klientów korporacyjnych przy przeprowadzaniu wezwań, nabywaniu znacznych pakietów akcji i delistingów oraz IPO/SPO. Zajmuje się również doradztwem korporacyjnym dla spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz New Connect, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych. Specjalizuje się również w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, a także w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych, w tym zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Łukasz jest współautorem wiodącego na rynku prawniczym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanym przez Wydawnictwo C.H. Beck, w tym między innymi autorem komentarza do rozdziału V ustawy - środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych. Od 2020 roku Łukasz jest członkiem Rady Nadzorczej domu maklerskiego.

Rynki kapitałowe

Prawo spółek

Adwokat w kancelarii act BSWW legal & tax.

Członek Rady Nadzorczej domu maklerskiego od 2020 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Analityk Compliance i AML na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Polski

Angielski