Maciej Iwanejko

Wspólnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie cywilnym oraz prawie cywilnym procesowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, w tym zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Maciej zajmuje się obsługą korporacyjną spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Doradza również podmiotom w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa sportowego, w tym m.in. obsługi prawnej transferów krajowych i międzynarodowych, bieżące doradztwo na rzecz federacji sportowych, klubów sportowych, zawodników i menedżerów.

Spory sądowe i arbitraż

Prawo karne gospodarcze

Prawo spółek

Prawo farmaceutyczne i żywieniowe

Prawo sportowe

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ukończył Summer Programme na Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii

Polski

Angielski