Marcelina Daszkiewicz

Wspólnik
Telefon: +48 22 420 59 59

Marcelina specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno w zakresie przygotowywania i kompletowania dokumentacji przetargowej, jak i sporządzania opinii, analiz prawych i środków zaskarżenia. Przygotowuje projekty umów oraz pism w postępowaniach administracyjnych, w tym m.in. w zakresie dotyczącym sporów beneficjentów środków unijnych z instytucjami zarządzającymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze zamawiających i wykonawców, jak również reprezentacji tych podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą, co pozwoliło jej na zapoznanie się z całym spektrum problemów występujących w zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Adwokat

Co-Head of Public Procurement w act BSWW legal & tax

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Regularnie występuje w roli prelegenta na konferencjach i seminariach poświęconych zamówieniom publicznym

Autorka licznych publikacji w wiodących magazynach o tematyce zamówień publicznych

Polski

Angielski